Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Opinia prawna w sprawie określenia terminu następnego badania technicznego przez diagnostę samochodowego po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu marki „SAM” ( przyczepa lekka )  w szczególności z uwzględnieniem: ...

czytaj Prawo - opinie prawne 2012


Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych organizowanych przez Oddział SITK RP w Krośnie, wspólnie z naszą firmą.  Każda osoba uczestnicząca w seminarium otrzyma materiały szkoleniowe na płycie CD zawierające szczegółowe wyjaśnienia części omawianych zagadnień, w tym między innymi wyroki NSA i WSA, cytaty z indywidualnych interpretacji podatkowych i opinii prawnych oraz pełną aktualną wersję oprogramowania SKP PRO z ograniczonym czasem działania. 

Tematyka seminarium będzie dotyczyła pracy Stacji Kontroli Pojazdów i między innymi procedury wyznaczania terminu kolejnego badania technicznego oraz badania amortyzatorów.

Pismo oraz karta zgłoszeniowa z harmonogramem


Informacje dla Stacji Kontroli Pojazdów, którym kończy się okres ważności certyfikatów dostępu do CEPiK.

W związku z kończącymi się w 2012 roku terminami ważności certyfikatów wydanych SKP w roku 2010, przedmiotowe stacje, proszone są o wysłanie wniosku o wydanie kolejnego certyfikatu (recertyfikacja lub dla nowego użytkownika) najpóźniej w dniu następnym po upływie terminu ważności.


czytaj portal internetowy CEPiK


W związku z problemami jakie stwarzają, niektóre organy rejestrujące pojazdy przedstawiam stanowisko wraz z odpowiedzią z MTBiGM w sprawie wyznaczania terminu następnego badania technicznego pojazdu. 

Prezentowane materiały będą omawiane w o wiele szerszym zakresie na seminariach szkoleniowych organizowanych przez SITK RP Oddział Krosno we wrześniu i październiku. Zapraszam do wzięcia udziału. Karta zgłoszeniowa i harmonogram będzie rozsyłany w miesiącu sierpniu br. do wszystkich urzędów i stacji kontroli pojazdów.
 

Postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny z upoważnienia Starosty.

czytaj Postanowienie


Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że w dniu 28 maja 2012 roku o godzinie 11:00 w siedzibie PAP odbędzie się konferencja prasowa z udziałem komitetu organizacyjnego kongresu “pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANI” oraz zaproszonych gości. Kongres ów odbędzie się  31 maja 2012r. o godzinie 12:00 w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

czytaj - Niepokonani2012.pl


Opinia prawna z dnia 14.05.2012 r.

Opinia prawna w sprawie liczenia terminów oraz umieszczania terminu następnego badania technicznego w zaświadczeniu, w szczególności: ...

czytaj Prawo - opinie prawne 2012


W ramach promocji prowadzonej działalności doradczej zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem prezentowanym przez SITK RP Oddział w Krośnie & "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki oraz z Uchwałą NSA w sprawie wyznaczania terminu.

czytaj Stanowisko


Opinia prawna z dnia 21.02.2012 r.

Opinia prawna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie w sprawie interpretacji § 6 ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (ze zmianami z dnia 16 marca 2011 r., Dz. U. z 2011. nr 104 poz. 604) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

czytaj Prawo - opinie prawne 2012


W ramach promocji prowadzonej działalności doradczej zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie:

Czy amortyzatory należy badać każdorazowo, podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu, skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, bez względu na wymienione usterki w skierowaniu?


czytaj Odpowiedź