Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 CEPiK 2.0

Ważne informacje i dokumenty związane z CEPiK 2.0W zakresie prawa opisanego w art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dopuszczalne jest kopiowanie całości lub wybranych fragmentów ogólnodostępnych materiałów ze wskazaniem twórcy i źródła.    06 czerwca 2023 r.

Informujemy, że numer rachunku bankowego, na które Stacje Kontroli Pojazdów powinny przesyłać należność z tytułu opłaty ewidencyjnej nie uległ zmianie. Opłaty ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu Celowego – CEPiK należy w dalszym ciągu przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy numer: 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 wpisując jako odbiorcę Ministerstwo Cyfryzacji, adres bez zmian.

Link do instrukcji krok po kroku, w jaki sposób przesłać sprawozdanie poprzez ePUAP: : http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/elektroniczne-sprawozdanie-z-oplat-ewidencyjnych

03 marca 2022 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że Centralny Ośrodek Informatyki umożliwił przesyłanie wniosków o certyfikaty SSL i VPN poprzez platformę ePUAP. Wysyłanie wniosków w formie elektronicznej powinno usprawnić czas oczekiwania na wydanie certyfikatów. Wniosek należy wypełnić zgodnie z dotychczasową procedurą, a następnie zeskanować i zapisać w postaci pliku *.pdf.  Następnie zgodnie z "Instrukcją adresowania pism w systemie ePUAP Cepikcert", plik należy zaimportować, podpisać za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i wysłać do COI.

Źródło: http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/certyfikaty-skp

 

04 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji zostało zniesione na podstawie rozporządzenia z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1730). Obszar cyfryzacji podlega obecnie pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

W związku z powyższym sprawozdania z opłat ewidencyjnych proszę przesyłać przez ePUAP do KPRM Cyfryzacja. Skrytka ePUAP (/MAiC/SkrytkaESP) oraz adres (Królewska 27, 00-060 Warszawa) pozostają bez zmian.

 

Opłaty ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu Celowego – CEPiK należy w dalszym ciągu przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy numer: 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 wpisując jako odbiorcę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

 

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Zarządzania Systemami

Projekt CEPiK2.0

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

tel: +48 22 245 59 02

tel: +48 22 245 58 43

tel. +48 22 556 84 49

fax. +48 22 829 48 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Od dnia 3 sierpnia 2020 r. wszelkie sprawy związane z wydawaniem certyfikatów należy wysyłać na poniższy adres:

 

Centralny Ośrodek Informatyki;

ul. Gdańska 47/49,

90-729 Łódź

 

Zmieniły się również dane kontaktowe w sprawach dotyczących certyfikatów.

Aktualnie należy się kontaktować w następujący sposób:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

tel. (42) 253 54 72

W przypadku kierowania korespondencji przez ePUAP należy ją kierować na adres ePUAP Centralnego Ośrodka Informatyki. 

19 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – tzw. pakiet deregulacyjny.

Pragnę przypomnieć, iż ustawa ta wprowadza szereg ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców a wśród nich m.in. możliwość elektronicznego zwrotu dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów, po jego zatrzymaniu przez organ kontroli ruchu drogowego. Elektroniczny zwrot będzie możliwy w określonych w ustawie przypadkach tj. gdy zatrzymanie nastąpiło z powodu:

 • stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
  1. zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  2. zagraża porządkowi ruchu,
  3. narusza wymagania ochrony środowiska; 
 • stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

 

Biorąc pod uwagę, że sama funkcjonalność została przygotowana i wdrożona w ramach systemu CEPiK już w ubiegłym roku oraz fakt, iż przepis w tym zakresie zacznie obowiązywać w terminie miesiąca od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, uprzejmie proszę tych z Państwa, którzy nie zaimplementowali jeszcze rozwiązania w swoim oprogramowaniu o pilne podjęcie prac w tym zakresie. Ze strony MC, we wrześniu, zapewnimy Państwu okno czasowe na ponowne przeprowadzenie testów integracyjnych w celu zweryfikowania funkcjonalności. Szczegółowe informacje dotyczące terminu testów otrzymają Państwo w odrębnym mailu.

Przypominam również, iż od dnia 1 września 2020 r. w centralnej ewidencji pojazdów będą dostępne dane o pokwitowaniu wydanym przez organ kontroli ruchu drogowego przy zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego. Dane te będą udostępniane stacjom kontroli pojazdów w celu zapewnienia pełnej informacji do przeprowadzenia badania technicznego odpowiednio do stwierdzonych podczas zatrzymania pojazdu usterek.

Mając powyższe na uwadze proszę o terminowe wdrożenie zmian w oprogramowaniu umożliwiających stacjom wgląd w dane dotyczące pokwitowania.

 

Z wyrazami szacunku, 

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Zarządzania Systemami

Projekt CEPiK2.0

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

+48 (42) 245 59 02

  

30 maja 2020 r.

AWARIA CEPIK: COI uporał się z problemem, niemniej KAŻDA stacja kontroli korzystająca z Cisco AnyConnect musi wykonać aktualizację certyfikatów dostosowując się do zmienionych warunków w oparciu o poniższą instrukcję.

SZCZEGÓŁOWY OPIS INSTALACJI CERTYFIKATÓW - czytaj wiecej 

 

30 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Aktualnie mogą występować utrudnienia w nawiązaniu połączenia VPN za pośrednictwem aplikacji CISCO AnyConnect.

W celu usunięcie utrudnień prosimy o zalogowanie się na stronę https://sd.coi.gov.pl/ (login i hasło znane użytkownikom SKP)

Prosimy wybrać katalog INSTALATORY a następnie katalog VPN.

W katalogu znajduje się instrukcja i pliki, które należy zainstalować.

Po wykonaniu czynności opisanych w instrukcji połączenie działa poprawnie. Opisane utrudnienia nie dotyczą użytkowników aplikacji CISCO VPN Client. Połączenie realizowane za pomocą CISCO VPN Client działa stabilnie.

Bardzo prosimy o przekazanie tej wiadomości do Państwa klientów i wsparcie ich w jej wykonaniu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Programu CEPiK 2.0

Centralny Ośrodek Informatyki

Departament Eksploatacji Systemów 

UL. GDAŃSKA 47/49, 90-729 ŁÓDŹ

+48 (42) 253 54 99

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.coi.gov.pl 

29 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Obowiązek przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych w formie elektronicznej

Na mocy art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.), do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) został dodany art. 80d ust. 3aa, zgodnie z którym sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

W przypadku jeśli nie korzystali Państwo jeszcze z tego rozwiązania przesyłam instrukcję krok po kroku, w jaki sposób przesłać sprawozdanie poprzez ePUAP:

Krok 1. Wejdź w poniższy link:

https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow

Krok 2. Wejdź w sekcję „Jak wypełnić elektroniczny formularz” i pobierz formularz sprawozdania, który chcesz wypełnić. Formularz zapisz na swoim komputerze, wypełnij go i podpisz.

!!! Uwaga - jeśli sprawozdanie podpisujesz profilem zaufanym możesz to zrobić za pomocą podpisywarki (kliknij „tutaj” w punkcie 1 sekcji „Jak wypełnić elektroniczny formularz”).

Krok 3. Jeśli podpisałeś już swoje sprawozdanie przejdź teraz na ePUAP, możesz to zrobić wpisując w przeglądarkę podany adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw  - wybierz sekcję sprawy ogólne, po kliknięciu w pisma ogólne pojawi się katalog pism – wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego i kliknij „załatw sprawę” -  zostaniesz przekierowany do strony logowania na ePUAP.

Krok 4. Zaloguj się, a następnie wypełnij formularz pisma ogólnego – pamiętaj aby wybierając urząd, do którego kierujesz pismo wpisać Ministerstwo Cyfryzacji.

 1. W polu rodzaj pisma wybierz „Inne pismo”
 2. W polu inny rodzaj pisma wpisz „Sprawozdanie”
 3. W polu tytuł pisma wpisz „Sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej” – rekomendujemy, aby dodać również w tytule jaki podmiot składa sprawozdanie (np. SKP)
 4. Załącz podpisany wcześniej dokument ładując plik z dysku i kliknij „dalej”
 5. Podpisz pismo ogólne – po podpisaniu pisma trafi ono na skrzynkę ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji
 6. Po wysłaniu pisma wraz z załącznikiem na Państwa skrzynkę odbiorczą ePUAP lub na adres mailowy przyjdzie UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych
Projekt CEPiK2.0
Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel: +48 22 245 59 02
tel: +48 22 245 58 43
tel. +48 22 556 84 49
fax. +48 22 829 48 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

    

27 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami związanymi z koniecznością wprowadzenia zmian konfiguracyjnych, w dniach 28 – 29 maja 2020 r. mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępności środowisk ŚTI i PREPROD.


Przepraszamy Państwa za utrudnienia.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych
Projekt CEPiK2.0
Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel: +48 22 245 59 02
tel: +48 22 245 58 43
tel. +48 22 556 84 49
fax. +48 22 829 48 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

   

15 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

jeszcze raz pragniemy przypomnieć o konieczności przełączania SKP na endpointSKP. Prowadzony przez nas monitoring wykorzystania usług wskazuje, iż nadal ok. 2000 stacji kontroli pojazdów działa na usłudze aktualnie jeszcze dostępnej na endpointSKP2.

Uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy nie przekazali ostatnio odpowiedzi o statusie przełączania stacji korzystających z Państwa oprogramowania o informację zwrotną o przebiegu tego procesu, w celu oszacowania terminu potrzebnego na zamknięcie usługi na endpointSKP2.

Prosimy o pilne poinformowanie podległych Państwu stacji kontroli pojazdów o konieczności przełączenia i aktualizacji dostarczanego przez Państwa oprogramowania.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych
Projekt CEPiK2.0
Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel: +48 22 245 59 02
tel: +48 22 245 58 43
tel. +48 22 556 84 49
fax. +48 22 829 48 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

    

24 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć o konieczności przełączania SKP na endpointSKP. Zwracamy uwagę, że usługi produkcyjne dostępne na endpointSKP umożliwiają w szczególności:

 • odnotowanie, w ramach jednej czynności, odczytu dwóch liczników po wymianie
 • dostęp do danych o szkodzie istotnej, jeśli wystąpiła, które gromadzone są w centralnej ewidencji pojazdów od dnia 1 marca 2020 r.

Nadmieniam, że Ministerstwo otrzymuje pytania, dlaczego stacje kontroli pojazdów nie posiadają takiego dostępu, pomimo że usługa CEPiK dla SKP funkcjonuje już w tym zakresie produkcyjnie.

Proszę o przekazanie informacji o statusie przełączenia.

Zgodnie z wcześniejszą korespondencją usługa dostępna aktualnie na endpointSKP2 dostępna będzie do 15 maja 2020 r.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych
Projekt CEPiK2.0
Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel: +48 22 245 59 02
tel: +48 22 245 58 43
tel. +48 22 556 84 49
fax. +48 22 829 48 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

   

23 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

uruchomiona została usługa tymczasowego profilu zaufanego, który może zostać potwierdzony poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem. Usługa dedykowana jest przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, jednak nie korzystają z bankowości elektronicznej lub bank, z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego.

 

Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące.

 

Wniosek o tymczasowy profil zaufany dostępny jest pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

 

Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestrującego.

 

Od momentu złożeniu wniosku w ciągu kilku dni urzędnik zadzwoni i zaprosi wnioskującego do rozmowy wideo (w wyjątkowych sytuacjach możesz czekać dłużej).

 

Jednocześnie informujemy, że do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon – na przykład telefon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje tj.: Skype lub Microsoft Teams.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji podległym Państwu SKP.

 

Z wyrazami szacunku,

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych
Projekt CEPiK2.0
Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel: +48 22 245 59 02
tel: +48 22 245 58 43
tel. +48 22 556 84 49
fax. +48 22 829 48 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  W związku z zamieszczonymi komunikatami MC w dniu 3 i 7 kwietnia 2020 r. informujemy, że liczne pisma skierowane przez ePUAP od SKP wpłynęły do Ministerstwa Cyfryzacji niezgodnie z podanymi wskazówkami, dlatego przypominam o konieczności załączania podpisanego sprawozdania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przekazywania sprawozdań poprzez ePUAP poniżej przekazuję instrukcję krok po kroku.

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji stacjom.

 

Krok 1. Wejdź na poniższy link:

https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow

 

Krok 2. Wejdź w sekcję „Jak wypełnić elektroniczny formularz” i pobierz formularz sprawozdania, który chcesz wypełnić. Formularz zapisz na swoim komputerze, wypełnij go i podpisz.

!!! Uwaga - jeśli sprawozdanie podpisujesz profilem zaufanym możesz to zrobić za pomocą podpisywarki (kliknij „tutaj” w punkcie 1 sekcji „Jak wypełnić elektroniczny formularz”).

 

Krok 3. Jeśli podpisałeś już swoje sprawozdanie przejdź teraz na ePUAP, możesz to zrobić wpisując w przeglądarkę podany adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw  - wybierz sekcję sprawy ogólne, po kliknięciu w pisma ogólne pojawi się katalog pism – wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego i kliknij „załatw sprawę” -  zostaniesz przekierowany do strony logowania na ePUAP.

 

Krok 4. Zaloguj się, a następnie wypełnij formularz pisma ogólnego – pamiętaj aby wybierając urząd, do którego kierujesz pismo wpisać Ministerstwo Cyfryzacji.

 1. W polu rodzaj pisma wybierz „Inne pismo”
 2. W polu inny rodzaj pisma wpisz „Sprawozdanie”
 3. W polu tytuł pisma wpisz „Sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej” – rekomendujemy, aby dodać również w tytule jaki podmiot składa sprawozdanie (np. SKP)
 4. Załącz podpisany wcześniej dokument ładując plik z dysku i kliknij „dalej”
 5. Podpisz pismo ogólne – po podpisaniu pisma trafi ono na skrzynkę ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji
 6. Po wysłaniu pisma wraz z załącznikiem na Państwa skrzynkę odbiorczą ePUAP lub na adres mailowy przyjdzie UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych
Projekt CEPiK2.0
Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel: +48 22 245 59 02
tel: +48 22 245 58 43
tel. +48 22 556 84 49
fax. +48 22 829 48 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 3 kwietnia 2020 r.

Serwis ePUAP

Dzięki ePUAP możesz wysłać pismo, przesłać dokumenty do urzędu bez konieczności odwiedzania jego siedziby. Możesz założyć Profil Zaufany, za jego pomocą podpisywać swoją korespondencję — nie musisz w każdym przypadku używać papieru do komunikacji z urzędem.

Za serwis odpowiada: Minister Cyfryzacji

(...)

Jak założyć Profil Zaufany?

Obecnie profil zaufany ePUAP można założyć przez jeden z banków: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Envelo (Bank Pocztowy) i Bank Pekao.

więcej informacji -> https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/serwis-epuap3 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem epidemii uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.  

Podmioty zobowiązane powinny pobrać elektroniczny formularz ze strony https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow, uzupełnić dokument danymi (tak jak dotychczas wypełniany był dokument papierowy) zgodnie z dotychczasowymi zasadami i podpisać go:

 1. profilem zaufanym albo
 1. podpisem kwalifikowanym albo
 1. podpisem osobistym kwalifikowanym

Podpisane sprawozdanie należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji (adres: /MAiC/SkrytkaESP) jako załącznik do „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” udostępnionego na elektronicznej Platformie Usług Publicznych.

Elektroniczne formularze są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców( Dz. U. 2019 r. poz. 2546.)

Podmioty, które mogą skorzystać z usługi to podmioty obowiązane do składania sprawozdań, o których mowa w art. 80d ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2020 poz. 110)  z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych:

 1. Stacje kontroli pojazdów
 2. Starostowie
 3. Zakłady ubezpieczeń
 4. Marszałkowie Województw
 5. Wojewodowie

Z wyrazami szacunku,

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych
Projekt CEPiK2.0
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel: +48 22 245 59 02
tel: +48 22 245 58 43
tel. +48 22 556 84 49
fax. +48 22 829 48 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 16.26 zostało wysłane zapytanie do Biura Programu CEPiK 2.0. "W nawiązaniu do nowelizacji ustawy i aktów wykonawczych związanych z odczytem drogomierza (...) Proszę o pilne udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.". Następnego dnia o godz. 9.16 otrzymałem odpowiedź. Inni interesariusze (producenci programów) otrzymali jako "Uzupełnienie informacji z zakresu cofania licznika po spotkaniu SKP z dnia 21/11/2019" ze zmienionym pierwszym zdaniem.

Poniższa informacja jest potwierdzeniem uzgodnień co do  sposobu prowadzenia numeracji w rejestrze badań technicznych.

 

Dzień dobry,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej numer odczytu drogomierza ma określoną strukturę:

 

8) numer, którego struktura powinna mieć następującą budowę:

a) LI)/XXXXXII)/XXX/YYY/PIII)/XXXXIV) – dla podstawowej stacji kontroli pojazdów,

b) LI)/XXXXXII)/XXX/YYYIII)/XXXXIV) – dla okręgowej stacji kontroli pojazdów ‒ gdzie:

I) L – oznacza, że dokument dotyczy drogomierza,

II) pięcioznakowy numer odczytu zaczynający się z prawej strony, np. 00001,

III) kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów: XXX – właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery), YYY – numer kolejny stacji kontroli pojazdów, P – stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów,

IV) czterocyfrowe pełne oznakowanie roku.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nie reguluje kwestii związanych z możliwością kontynuacji numeracji – z zastrzeżeniem powyższego – w ramach prowadzonego rejestru badań technicznych. Również od strony centralnej systemu CEPiK2.0 nie istnieje wymóg prowadzenia odrębnej numeracji dla czynności odczytu wskazania drogomierza – jedynym wymaganiem systemu CEPiK jest zapewnienie unikalności tego numeru – co znajduje odzwierciedlenie w jego strukturze określonej przez Ministra Infrastruktury.

 

Z wyrazami szacunku,

Karolina Kielak

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych
Projekt CEPiK2.0
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel: +48 22 245 59 02
tel: +48 22 245 58 43
tel. +48 22 556 84 49
fax. +48 22 829 48 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 30 listopada 2018 r

W dniu 30 listopada 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie w celu omówienia głównych założeń nowej integracji systemów oraz ewentualnych uwag, co do tych założeń ze strony środowiska SKP. Ponadto omawiane były zgłoszone uwagi w sprawie zasilania i udostępniania danych badań technicznych. 


3 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku ze zniesieniem od dnia 1 października 2018r. obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy OC, a w konsekwencji wprowadzenia również zmian w zakresie zatrzymywania i zwrotu DR (PC), w załączeniu uprzejmie przekazuję prezentację przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji, zawierającą podstawowe założenia przyjęte dla nowych rozwiązań w tym zakresie – w celu służbowego wykorzystania.

Jednocześnie informuję, iż w ramach czynności wykonywanych przez SKP nie ulegają zmianie dotychczasowe procedury dotyczące zatrzymywania DR (PC) podczas wykonywania badania technicznego.

czytaj Prezentację MC

Z poważaniem,

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27,

00-060 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: +48 22 245 59 02

tel. +48 22 556 84 49

tel. +48 22 245 58 43

fax +48 22 829 48 62


14 września 2018 r.

Z dniem 14 września rozpoczynają się testy integracyjne w PWPW w związku z wejściem w życie od 1 października 2018 roku przepisów o braku konieczności posiadania podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC. W testach biorą udział producenci programów. W związku z powyższym za zgodą Ministerstwa Cyfryzacji publikuję tylko cześć materiału otrzymanego w dniu 6 września 2018 roku.

Czytaj materiał otrzymany z DSP MC Biura Programu CEPiK 2.0


11 września 2018 r.

W sierpniu br. został złożony wniosek do Ministra Cyfryzacji o udzielenie informacji publicznej na sporządzony zestaw pytań, które w szczególności dotyczą kontroli funkcjonowania stacji kontroli pojazdów po wejściu w życie CEPiK 2.0 i RODO. W odpowiedzi z dnia 10 września 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji jednoznacznie podkreśla jak ważne do przestrzegania dla funkcjonowania stacji kontroli pojazdów są: unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawa o ochronie danych osobowych. Ponadto Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje kto obecnie zajmuje się kontrolą przestrzegania wymogów techniczno-informatycznych dotyczących stacji kontroli pojazdów oraz wskazuje działania, które będą podjęte w najbliższej przyszłości.

Sądzimy, że przekazane z naszej strony informacje w czerwcu br. oraz udzielona przez MC odpowiedź pomogą w prawidłowym szerzeniu świadomości i zakresu obowiązków, które stacje kontroli pojazdów powinny spełniać podczas kontroli.

 

Wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o udzielenie informacji publicznej w sprawie kontroli - czytaj Wniosek

Odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji - czytaj Odpowiedź

 


 

8 maja 2018 r.

NIK o wdrażaniu systemu CEPiK 2.0

Miał poprawić funkcjonowanie administracji, ale też przynieść konkretne korzyści dla obywatela. System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 2.0 nie działa jednak poprawnie.NIK ustaliła, że system nie był prawidłowo przygotowany zarówno w okresie zarządzania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jak i Ministerstwo Cyfryzacji. Termin jego udostępnienia opóźnił się o dwa lata a koszty realizacji wzrosły o 42 miliony złotych. Po uruchomieniu w listopadzie 2017 roku systemu CEPiK 2.0 w zakresie rejestracji pojazdów wystąpiły liczne utrudnienia dla obywateli i urzędów.

czytaj - NIK o wdrażaniu systemu CEPiK 2.0 - informacje szczegółowe

czytaj - NIK o wdrażaniu systemu CEPiK 2.0 - prezentacja

Żródło: www.nik.gov.pl


 

5 grudnia 2017 r.

Stabilizacja CEPiK 2.0 - statystyki/10:38

 

Badania 2017-12-04 2017-12-01 2017-11-30
Wykonane badania techniczne 60004 49457 46214
- Pozytywne 57822 47750 44516
- Negatywne 2182 1707 1 698
Podłączenie do bazy centralnej 2017-12-04 2017-12-01 2017-11-30
Liczba podłączonych platform (producentów) 9/10 9/10 9/10
Liczba wszystkich SKP ~4 700 ~4 700 ~4 700
Liczba SKP niepodłączonych 53 76 ~260
- w tym SKP pracujących w trybie awaryjnym 53 76 ~260

 

Źródło: www.cepik.gov.pl

 


26 listopada 2017 r.

Stabilizacja CEPiK 2.0 - statystyki/12:36

Podsumowanie

Podczas dziesiątego dnia stabilizacji powdrożeniowej CEPiK 2.0 wystąpiła jedna awaria o 8:10 i usunięta o 9:22.

Wydano 36,0 tys. DR i PC.

Obciążenie systemu centralnego CEPiK 2.0 jest monitorowane w trybie ciągłym i nie odnotowano żadnych problemów z jego wydajnością.

 

Na 39 zgłoszone problemy rozwiązano 20, w trakcie rozwiązywania 9, zastosowano obejście 4, w trakcie analizy 6.

Raport szczegółowy dostępny na www.forumdiagnostow.pl  - > CEPiK -> temat Stabilizacja CEPiK 2.0 - statystyki

 

Stacje Kontroli Pojazdów

Badania 2017-11-24 2017-11-23 2017-11-21 2017-11-20
Wykonane badania techniczne 58 447 49 680 62 167 75 695
    - Pozytywne 56 243 47 988 60 326 73 276
    - Negatywne 2 204 1 692 1 841 2 419
Podłączenie do bazy centralnej 2017-11-24 2017-11-23 2017-11-21 2017-11-20
Liczba podłączonych platform (producentów) 09//10 09//10 09//10 09//10
Liczba wszystkich SKP ~4 700 ~4 700 ~4 700 ~4 700
Liczba SKP niepodłączonych  ~330 ~360 ~420 ~550
     - w tym SKP pracujących w trybie awaryjnym ~330 ~360 ~420 ~550

 

Źródło: www.cepik.gov.pl

 


 21 listopada2017 r.

Stabilizacja CEPiK 2.0 - statystyki/20:14

Na 34 zgłoszone problemy rozwiązano 32.

 

Źródło: www.cepik.gov.pl

 


 

20 listopada 2017 r.

Informacje HelpDesku CEPIK, iż jest to błąd programu są nieprawdziwe. My nie mamy „mocy sprawczej” aby zmodyfikować klucze certyfikatów wydanych przez odpowiedni urząd certyfikacyjny. Gdyby tak było to mielibyśmy raj. Łatwo się domyślić jak można byłoby to wykorzystać ;-)

BRAK WYSYŁANIA PLIKÓW DO CEPIK : opis problemu

Źródło: www.japa.com.pl

 


 

20 listopada 2017 r.

Stabilizacja CEPiK 2.0 - statystyki/10:08

Stacje Kontroli Pojazdów

Badania 2017-11-17 2017-11-16 2017-11-15
Wykonane badania techniczne 61 510 51 110 55 199
- Pozytywne 59 421 49 239 54 342
- Negatywne 2 089 1 871 1 871
Podłączenie do bazy centralnej 2017-11-17 2017-11-16 2017-11-15
Liczba podłączonych platform (producentów) 8/10 8/10 8/10
Liczba wszystkich SKP ~4 700 ~4 700 ~4 700
Liczba SKP niepodłączonych ~700 ~900 ~1 100
- w tym SKP pracujących w trybie awaryjnym ~700 ~900 ~1 100

 Uwaga: Pomimo intensywnej akcji informacyjnej Grupy MC identyfikujemy istotne ryzyko braku podłączenia wszystkich SKP z systemem CEPiK 2.0 w przewidywalnym czasie.

 

Źródło: www.cepik.gov.pl

 


 

20 listopada 2017 r.

Szanowna Pani Minister,
tydzień temu został uruchomiony moduł CEP w ramach systemu CEPiK 2.0. Miało to w znaczącym stopniu podnieść jakość realizacji zadań związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu. Na razie – po tygodniu funkcjonowania systemu – można stwierdzić, że cel ten nie został zrealizowany. Wręcz przeciwnie uruchomienie systemu doprowadziło wydziały komunikacji poszczególnych starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu na skraj wydolności.
http://zpp.pl/storage/files/2017-11//8d79687ab6190ed0a0596d6378b120401354.pdf

 


 

19 listopada 2017 r.

CEPiK 2.0. Wyszło jak zwykle

Polskie doświadczenia z publicznymi systemami teleinformatycznymi nie napawają optymizmem. O ile już nawet były uruchamiane, to odbywało się to zwykle po czasie, przy znacznie zwiększonych kosztach oraz przy ograniczonej pierwotnej funkcjonalności.

Wiele wskazuje na to, że system CEPiK 2.0 ma szansę wpisać się w ten negatywny obraz.

http://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/44409-wyszlo-jak-zwykle

 


 

18 listopada 2017 r.

Instrukcja instalacji certyfikatów dostępu dla SKP z dnia 16 listopada 2017 r.

W celu ułatwienia Stacjom Kontroli Pojazdów podłączenie do nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów, przekazujemy instrukcje jak krok po kroku zaimportować i wygenerować certyfikat VPN oraz zainstalować i skonfigurować połączenia VPN dla Cisco AnyConnect oraz Client Cisco VPN.

Zachęcamy także do zapoznania się z filmikiem instruktażowym dostępnym on-line na kanale YouTube Centralnego Ośrodka Informatyki pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=WYcYkDzYv_A&feature=youtu.be

W przypadku problemów z certyfikatami SSL bardzo prosimy o kontakt z dostawcą swojego oprogramowania lub Service Desk COI, tel: 42 253 54 99

Instrukcja generowania certyfikatu VPN do SI CEPiK 2.0 (PDF)

Instrukcja zaimportowania certyfikatu VPN do systemu operacyjnego Windows (PDF)

Instalacja i konfiguracja połączenia VPN dla Cisco AnyConnect oraz Client Cisco VPN (PDF)

 

Źródło: www.cepik.gov.pl

Praktycznie pomocne dla tych co dopiero teraz rozpoczęli procedury uzyskania certyfikatów VPN.

 


 

17 listopada 2017 r.

Stanowisko SITK RP o/Krosno w sprawie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów w trybie awaryjnym

czytaj - Stanowisko


 

17 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie przekazuję komunikat dotyczący pracy Stacji Kontroli Pojazdów:

Proponujemy, by w sytuacji gdy SKP nadal nie uzyskała możliwości przekazywania danych do nowej CEP w trybie on-line, realizacja badań technicznych nie była zawieszana.

Wyniki kontroli pojazdów muszą być w takim przypadku przekazane do CEP niezwłocznie po uzyskaniu dostępu. Będzie to możliwe techniczne.

SKP powinien każdorazowo odnotować fakt badania w trybie awaryjnym poprzez adnotację na zaświadczeniu potwierdzającym jego wykonanie. Pozwoli to zminimalizować ewentualne komplikacje np. podczas kontroli drogowej czy likwidacji szkody. W ten sposób organ uprawniony do sprawdzania ważności badań technicznych będzie miał dostęp do tradycyjnego dokumentu potwierdzającego odbyte badanie i wyjaśniającego dlaczego badań nie ma w systemie elektronicznym.

Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do organu nadzorczego SKP jakim jest Starosta Powiatowy.

Ministerstwo Cyfryzacji

Z poważaniem,

Karolina Obydź

Biuro Programu CEPiK 2.0


 

16 listopada 2017 r.

 

Stacje Kontroli Pojazdów a niezgodności w danych

Do Ministerstwa Cyfryzacji docierają sygnały dotyczące kierowania przez Stacje Kontroli Pojazdów obywateli do Wydziałów Komunikacji w przypadku stwierdzenia niezgodności w danych pojazdu. Jest to działanie nieprawidłowe i niezgodne z przyjętą procedurą obsługi niezgodności.

Przypominamy, że od dnia 13.11.2017 r. obowiązuje ogłoszony przez Ministra Cyfryzacji tryb obsługi niezgodności w CEP w okresie od 13 listopada 2017 r. do 4 czerwca 2018 r., zgodnie z którym Stacje Kontroli Pojazdów jako podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów zgłaszają niezgodności w danych do administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. Tryb ten dotyczy wyłącznie w sytuacji gdy niezgodność uniemożliwia im wprowadzenie danych do ewidencji, tj.:

 • brak pojazdu w ewidencji;
 • ewentualnie niezgodny numer VIN – wyłącznie w przypadku gdy diagnosta faktycznie nie jest w stanie zidentyfikować pojazdu i wskazać, dla którego pojazdu odnotowujemy badanie techniczne. Jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować pojazd to przesyłamy do CEP badanie nawet jeżeli nr VIN zawiera błędy;
 • inne dane, które są zawarte na dowodzie rejestracyjnym  – o ile faktycznie uniemożliwiają wprowadzenie danych badania technicznego do ewidencji.

UWAGA! Drobne różnice pomiędzy danymi wpisanymi w dowodzie rejestracyjnym a danymi w ewidencji (np. w marce i modelu na DR – np. skoda 6Y fabia czy skoda fabia) ale nie uniemożliwiające wprowadzenie danych badania technicznego do ewidencji nie mogą być podstawą do odmowy przeprowadzenia badania technicznego i przyczyną odesłania obywatela do Wydziału Komunikacji.

Pozostałe niezgodności nie będą obsługiwane w ramach procedury.

Niezgodności należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem dedykowanego formularza.

Formularz do zgłaszania niezgodności dostępny jest pod linkiem: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/trybu-obslugi-niezgodnosci-w-cep-w-okresie-od-13-listopada-2017-r-do-4-czerwca-2018-r- oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce Ogłoszenia.

Źródło: www.cepik.gov.pl


 

15 listopada 2017 r.

Problem związany z łączeniem się do CEP z użyciem kart ENCARD, który nie wynikał z programu SKP PRO po wielu trudach został zlokalizowany.

 

W wyniku podjętych działań, w tym interwencji w Helpdesk CEPiK o błędnym informowaniu dzwoniących jakoby powód braku łączenia z CEP jest po stronie producenta programu SKP PRO nie jest prawdziwy.
W związku z powyższym ze strony producenta programu SKP PRO i firm współpracujących zostały podjęte działania naprawcze.

Wskazałem HelpDesk CEPiK źródło wadliwego łączenia się z CEP i poprosiłem o pisemne sprostowanie oraz zaprzestanie wskazywania po czyjej stronie jest istota problemu.

 


15 listopada 2017 r.

Dariusz Bogucki
naczelnik
 
Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów
Ministerstwo Cyfryzacji

 

Szanowny Panie,

 

W dniu 7 listopada 2017 r. podczas spotkania uzyskaliśmy informację, że wszystkie stacje kontroli pojazdów będą mogły wykonywać badania techniczne na nowych wersjach aplikacji w tzw. trybie awaryjnym w wydłużonym terminie. Przede wszystkim dotyczy to podmiotów, które nie otrzymały jeszcze certyfikatów oraz podejmują działalność związaną z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem potwierdzenia.
Z niepokojem muszę się odnieść do podanej informacji podczas spotkania ze względu na rozsyłanie do Stacji Kontroli Pojazdów pism przez organy nadzorujące, w których wskazuje się, że zgodnie z ustawą w trybie awaryjnym mogą wykonywać badania techniczne tylko przez 3 dni.
Dodam, że problem będzie dotyczył także tych co nie uzyskali połączenia z CEP mimo zaliczenia testów.

 

Proszę o podjęcie pilnych działań informacyjnych związanych z tym tematem, ponieważ organy nadzoru twierdzą, że po wskazanym terminie będą zamykać Stacje Kontroli Pojazdów z powodu przeprowadzania badań technicznych niezgodnie z delegacją ustawy.

 

Praktycznie w dniu dzisiejszym powinny być powiadomione organy nadzorujące Stacje Kontroli pojazdów.

 

Z poważaniem
Grzegorz Krzemieniecki

 


 

14 listopada 2017 r.

Wykaz niektórych zmian w związku z nowelizacją przepisów związanych z przeprowadzaniem badań technicznych, które wchodzą w życie 13 listopada 2017 r.

 

Opracowanie obejmuje 12 stron i zawiera stosowne komentarze znowelizowanych przepisów w odniesieniu do pracy diagnosty samochodowego i funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj pismo


 13 listopada 2017 r.

Informacja dla SKP w zakresie uzupełnienia danych, których SKP nie zdążyły przekazać do CEP 1.0.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sposobu uzupełniania przez SKP danych, które nie zdążyły być przekazane do CEPiK 1.0

1. W przypadku braku przesłania wszystkich badań technicznych do CEPiK 1.0, stacja kontroli pojazdu powinna przekazać dane w przeciągu 7 dni od dnia 13 listopada br. korzystając z nowych rozwiązań dostarczonych przez CEPiK 2.0.

2. Interfejs zapewniany przez CEPiK 2.0 w przypadku wykorzystania trybu awaryjnego pozwala na przekazanie danych już po wykonaniu badania, wskazując datę faktycznego badania.

3. Sposób obsługi trybu awaryjnego przez diagnostę jest uzależniony od aplikacji dostarczanej przez producenta oprogramowania dla SKP.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami niezależnie od funkcjonującego dostępu do CEPiK diagnosta wykonuje badania techniczne zapisując wyniki w bazie lokalnej. Po przywróceniu dostępu na podstawie zapisanych informacji następuje przekazanie wyników badania technicznego do CEP.

4. Procedura komunikacji z punktu widzenia CEPiK 2.0 wygląda zawsze tak samo. W trakcie badania przy normalnej pracy albo wyjątkowo w ramach trybu awaryjnego po przywróceniu komunikacji konieczne jest pobranie danych pojazdu i przekazanie dla niego danych związanych z badaniem technicznym.

Zobacz także:

► Wdrożenie CEP - informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów
► Zgłaszanie niezgodności danych przez SKP od 13.11.2017 r.

 

Źródło: www.cepik.gov.pl

 


9 listopada 2017 r.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

 Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że w komunikacie przekazanym do Państwa w dniu 8 listopada 2017 r. dotyczącego wyłączenia CEPIK 1.0 wystąpił błąd. Wyłączenie dostępu do obecnego systemu informatycznego CEPiK 1.0 (w zakresie centralnej ewidencji pojazdów) nastąpi godzinę wcześniej w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 14:00.

 

Proszę o przekazanie informacji wszystkim obsługiwanym Stacjom Kontroli Pojazdów.

 

Paulina Chmiel

Biuro Programu CEPiK 2.0

 


8 listopada 2017 r.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (poz. 1926) w dniu 13 listopada 2017 r. planowane jest uruchomienie zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK2.0) w części dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów (CEP). Ze względu na złożoność procesu produkcyjnego wdrażania systemu Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Wykonawcą systemu – Centralnym Ośrodkiem Informatyki opracowało harmonogram wdrożenia, uwzględniający szczegółowe zadania niezbędne do wykonania w zakresie uruchomienia CEPiK 2.0. Informuję, że zgodnie z przedmiotowym harmonogramem wyłączenie dostępu do obecnego systemu informatycznego CEPiK 1.0 (w zakresie centralnej ewidencji pojazdów) nastąpi w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 15:00.

W związku z powyższym Ministerstwo Cyfryzacji zwraca się z uprzejmą prośbą o zakończenie działań dotyczących zasilenia systemu CEPIK 1.0 przed wyznaczonym terminem.

Jednocześnie informuję, że od godz. 15:00 w dniu 10.11.2017 r. możliwe będzie wykonywanie badań technicznych przez Stacje Kontroli Pojazdów w trybie awaryjnym. Przekazanie wyników badań do systemu CEPiK 2.0 będzie mogło nastąpić od momentu produkcyjnego uruchomienia systemu, tj. od dnia 13 listopada 2017 r.

 

Dodatkowo informuję, iż powyższy komunikat zostanie rozesłany również do Starostw Powiatowych oraz umieszczony na stronie cepik.gov.pl.

Z poważaniem,

Karolina Obydź

Biuro Programu CEPiK 2.0

 


 

7 listopada 2017 r.

 

W dniu 7 listopada 2017 r. odbyło się cykliczne spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji celem omówienia krytyczności zgłoszonych błędów przez Interesariuszy w ITSM Atmosfera w ramach prowadzonych testów.

 

W odniesieniu do informacji z dnia 31 października 2017 r. uległo zmianie zakończenie pracy operacyjnej. Należy się spodziewać, że wyłączenie możliwości przesyłania danych zostanie przeprowadzone w dniu 10 listopada 2017 r. do godziny 14.00.

 

Jeszcze raz przypominam: wskazane jest, aby wszystkie stacje kontroli zakończyły przeprowadzanie badań technicznych pojazdów odpowiednio wcześniej i wysłały „paczki” do "starego" systemu CEPIK.

 

Ponadto podczas spotkania uzyskaliśmy informację, że wszystkie stacje kontroli pojazdów będą mogły wykonywać badania techniczne na nowych wersjach aplikacji w tzw. trybie awaryjnym w wydłużonym terminie. Przede wszystkim dotyczy to podmiotów, które nie otrzymały jeszcze certyfikatów oraz podejmują działalność związaną z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

czytaj - Forumdiagnostow.pl


31 października 2017 r.

 

W dniu 31 października 2017 r. odbyło się cykliczne spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji celem omówienia krytyczności zgłoszonych błędów przez Interesariuszy w ITSM Atmosfera w ramach prowadzonych testów.

 

Podczas spotkania wskazałem co faktycznie wynika z nowelizacji ustawy odnośnie pobierania opłat, gdy pojazd zostanie zgłoszony do przeprowadzenia badania technicznego na stacji kontroli pojazdów. Ponadto przedstawiłem problemy jakie mogą wyniknąć podczas wdrożenia CEPiK 2.0 w dniu 13 listopada 2017 r., w tym związane z planowanym wyłączeniem przesyłania danych w obecnie funkcjonującym systemie CEP. W wyniku poruszenia tego tematu wszyscy uczestnicy zostali poinformowani, że wyłączenie możliwości przesyłania danych (paczek z badaniami technicznymi) planowane jest w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 16.00, po tej godzinie wszystkie stacje kontroli pojazdów wykonywać będą badania techniczne na nowych wersjach aplikacji dla stacji kontroli w tzw. trybie awaryjnym. Przekazana informacja wywołała wśród uczestników wiele pytań. Sprawa związana z tym zagadnieniem ma być ostatecznie rozstrzygnięta w tym samym dniu podczas spotkania Komitetu Sterującego i w przypadku zmiany tego terminu, MC wyda oficjalny komunikat.

W związku z powyższym aktualizacja SKP PRO zostanie udostępniona wcześniej. Użytkownicy zostaną powiadomieni o dostępności aktualizacji w oknie głównym programu SKP PRO (w "Panelu informacyjnym"). Proszę zapamiętać: wszystkie stacje kontroli muszą zakończyć przeprowadzanie badań technicznych odpowiednio wcześniej i wysłać je do "starego" systemu CEPIK do godziny 16.00 dnia 10 listopada 2017 roku.

czytaj - Forumdiagnostow.pl


27 października 2017 r.

 

TESTY DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU SKPPRO

 

Aby uzyskać dostęp do aktualnych testów za pomocą "Panelu testowego CEPIK" należy użyć:

 • systemu WINDOWS 7 PROFESSIONAL lub wyższego (sprawdzenie: Mój komputer>Właściwości)
 • podłączonego czytnika z kartą kryptograficzną
 • połączenia VPN za pomocą Cisco AnyConnect (zalecane) do adresu: vpnprod.cepik.gov.pl (podczas łączenia musi zostać wyświetlone okno wyboru certyfikatu)
 • programu SKP PRO w wersji 17.10.06 lub wyższej (aktualizacji można dokonać za pomocą ikony "SKP Aktualizacja" z Pulpitu Windows)

 

TEST I z "Panelu testowego CEPIK", czyli klasyczny "ping" działa poprawnie.

TEST II tzw. SOAP (wysyłanie pakietu danych) może NIE ZADZIAŁAĆ w sytuacji blokady dostępu dla aplikacji SKP PRO do rejestru Windows.

Powodzenia :-)

 

W przypadku kierowania do nas korespondencji o nieprawidłowym działaniu testu prosimy o podawanie kodu rozpoznawczego SKP.

 


 

25 października 2017 r.


W dniu 24.10.2017r. rozpoczęły się testy przekrojowe E2E (End to End) w siedzibie PWPW w Warszawie. Testy mają pokazać stopień zintegrowania pomiędzy użytkownikami systemu CEPIK 2.0 (PWPW, starostwa powiatowe, policja, ubezpieczyciele i stacje kontroli).

Miło nam poinformować, iż stacje kontroli pojazdów reprezentuje firma Japa Software z programem SKP PRO.

Pierwsze testy pokazują poprawne przygotowanie i działanie programu SKP PRO w środowisku CEPIK 2.0. Testy potrwają ok. 2 tygodni.

 


 20 października 2017 r.

 

Na mocy przepisów, które wejdą w życie dnia 13 listopada 2017 r. badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej. Z nowych przepisów wynika również, że opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjne, mogą być uiszczone po przeprowadzeniu badania technicznego, jeżeli przewiduje to umowa zawarta między przedsiębiorcą prowadzącym stację kontroli pojazdów a właścicielem lub posiadaczem pojazdu.

Oznacza to, że właściciel lub posiadacz pojazdu może zawrzeć umowę (nawet umowę ustną) z przedsiębiorcą prowadzącym stację kontroli pojazdów, na mocy której właściciel/posiadacz pojazdu zobowiąże się do uregulowania opłat po przeprowadzonym badaniu technicznym. Wówczas diagnosta samochodowy będzie zobligowany do przeprowadzenia badania technicznego bez uiszczenia opłat, co zapewne nie było intencją ustawodawcy.

Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się na www.forumdiagnostow.pl

Warunki rejestracji na forum zostały rozesłane drogą mailową

czytaj - Forumdiagnostow.pl


 

05 października 2017 r.

Pismo Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 20 września 2017 r. dotyczące modyfikacji systemu CEPIK 2.0 - Pobierz PDF

Informator stanowiący kompendium wiedzy dla użytkowników systemu CEPIK 2.0 w Stacjach Kontroli Pojazdów - Pobierz broszurę informacyjną

Źródło: MC

 


 

05 października 2017 r.

Wymagania, zalecenia i wytyczne bezpieczeństwa dla Stacji Kontroli Pojazdów - Pobierz PDF

obowiązują od dnia 13 listopada 2017 r. 

 

WYMAGANIAmuszą być stosowane

ZALECENIA – powinny być stosowane

REKOMENDACJE – rekomenduje się stosowanie

 

Źródło: www.cepik.gov.pl

 


 

22 września 2017 r.

SKP PRO po zmianach związanych z wdrożeniem CEPIK 2.0 - na filmach instruktażowych:


Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi filmami prezentującymi część możliwości programu oraz jego lekko zmieniony wygląd (cz.I-III w nowej wersji z czytelniejszą pracą kursora myszki). Wszystkie pokazane czynności są wykonywane w czasie rzeczywistym (inaczej mówiąc trwają tyle ile na filmie - oczywiście z wyłączeniem dokładnego wypełniania np DIP-u)

UWAGA: filmy nie są instrukcją wykonywania badań. Posiadają tylko i wyłączenie wartość poglądową.

Linki do YouTube:

 


 

22 września 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu - Pobierz PDF

 


 

15 września 2017 r.

Stacje kontroli pojazdów i CEPiK 2.0. Zostało już tylko kilka tygodni na przyłączenie do systemu.

Wielkimi krokami zbliża się uruchomienie systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. W związku z tym trwają zaawansowane prace integracyjne z systemem CEPiK 2.0 po stronie producentów oprogramowania dla stacji kontroli pojazdów, które mają jeszcze tylko kilka tygodni na rozpoczęcie przygotowań do pracy z nowym oprogramowaniem współpracującym ze zmodernizowanym systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

Niebawem zostanie wdrożony kolejny etap systemu CEPiK 2.0. To ostatni dzwonek dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na podjęcie ścisłej współpracy z producentami oprogramowania, co pozwoli na sprawne połączenie się z nowym systemem od pierwszego dnia jego wdrożenia.

czytaj więcej na stronie CEPIK

 


08 września 2017 r.

Informacja z dnia 28 sierpnia 2017 r.:

Już niebawem zostanie uruchomiona nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w części dotyczącej pojazdów. Kluczowym elementem bazy CEPiK są zawarte w niej dane.

Mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości danych w bazie, Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace związane z poprawianiem zidentyfikowanych w niej błędów. Prace te prowadzone są zarówno po stronie centralnej jak i po stronie podmiotów, które przekazują dane do ewidencji.

Po stronie centralnej dokonujemy weryfikacji danych, identyfikacji błędów, ustalenia przyczyn i źródła ich powstawania, a w przypadku danych słownikowych również poprawy tych danych.

W trakcie prac stwierdziliśmy występowanie błędów w informacji o stanie licznika przekazywanej przez SKP przy badaniu technicznym. Do najczęstszych omyłek należy wpisywanie nierealnych stanów licznika (np. powyżej 5.000.000 km w przypadku ok. 8000 badań). Występują także przypadki wprowadzania w pole „Stan licznika” m.in. numeru telefonu do właściciela pojazdu czy innych wartości, które nie są aktualnym stanem licznika danego pojazdu.

Aby baza zawierała prawidłowe, referencyjne dane, należy pamiętać o każdorazowym zachowaniu szczególnej uwagi przy ich wpisywaniu.

Dlatego przypominamy - Diagnosto, przy wprowadzaniu do systemu informacji o badaniu technicznym pamiętaj:

 • O szczególnej skrupulatności przy wpisywaniu danych - za każdym razem przed przesłaniem danych do systemu należy zweryfikować ich zgodność z Dowodem Rejestracyjnym badanego pojazdu lub odpowiadającym mu dokumentem.
 • W polu „Stan licznika” powinna się znaleźć wyłącznie aktualna wartość wskazana przez licznik pojazdu poddawanego Badaniu Technicznemu.
 • W polu opisującym markę i model badanego pojazdu, w przypadku gdy faktyczne dane pojazdu są zgodne z danymi z Dowodu Rejestracyjnego albo odpowiadającego mu dokumentu, powinny znaleźć się takie dane, jakie zostały wydrukowane w odpowiednich polach w Dowodzie Rejestracyjnym (przykładowo: jeśli w DR marką pojazdu jest MERCEDES-BENZ to do ewidencji należy przekazać markę MERCEDES-BENZ, a nie MERCEDES, MB, czy też inną).

Wprowadzając prawidłowe dane przyczyniasz się do udoskonalenia bazy CEPiK. Dzięki temu po uruchomieniu zmodernizowanej wersji systemu zapewnisz sobie i innym możliwość skorzystania z dostępu do referencyjnych danych pojazdów.

Źródło: www.cepik.gov.pl 


 

06 września 2017 r.

Specyfikacja techniczna interfejsu do obsługi badań technicznych z dnia 25 lipca 2017 r.  - Pobierz PDF

 


06 lipca 2017 r.

Przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0

Przyspieszenie wejścia w życie przepisów w zakresie centralnej ewidencji pojazdów zakłada projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który w środę przyjął rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Obecna nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, co do zasady, przyspieszy wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP)

Przepisy dotyczące CEP zaczną obwiązywać od 30 października 2017 r. Jak wyjaśniono, jest to efekt działań naprawczych, podjętych wobec sytemu CEPiK 2.0, których jednym z elementów jest etapowe uruchomianie jego zmodernizowanej wersji.

Czytaj więcej na www.mc.gov.pl

 


 

03 lipca 2017 r.

cepik 2.0 prezentacja

 


 

03 lipca 2017 r.

informacje dla skp

 Źródło: www.mc.gov.pl


 

08 maja 2017 r. 

podrecznik cepik

Podręcznik użytkownika aplikacji dla Stacji Kontroli Pojazdów.  - Pobierz PDF

Źródło: www.cepik.gov.pl 


 

06 marca 2017 r. 

zalecenia cepik

Zalecenia, rekomendacje i wytyczne bezpieczeństwa dla stacji kontroli pojazdów  - Pobierz PDF

Źródło: www.mc.gov.pl 


 

03 marca 2017 r.

konferencje dla starostw

 Źródło: www.mc.gov.pl


 

22 lutego 2017 r.

Uprzejmie informuję, że nasz aktywny udział w dedykowanych spotkaniach jest niezwykle istotnym elementem wdrożenia CEPiK 2.0 w Stacjach Kontroli Pojazdów i przyczynia się do wprowadzenia funkcjonalnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie wprowadzania danych do ewidencji i do bezpiecznej komunikacji z Centralną Ewidencją Pojazdów (CEP).

Prezentacje i rozwiązania, które zostaną przedstawione na seminariach szkoleniowych jednoznacznie wspomagają wdrożenie CEPiK 2.0 na SKP i są zgodne z wytycznymi MC/COI i MIB.

W dniu 23-02-2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbędzie się spotkanie podsumowujące prace w ramach warsztatów legislacyjnych.

Zgodnie z harmonogramem ramowym CEPiK 2.0 od marca 2017 r. rozpoczyna się zadanie dotyczące przygotowania scenariuszy testowych oraz planu testów akceptacyjnych, dlatego w dniu 27-02-2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbędzie się spotkanie poświęcone omówieniu zagadnień dotyczących głównie: zakresu testów, scenariuszy testowych oraz koncepcji przeprowadzenia testów UAT.

Najistotniejsze kwestie związane z wdrożeniem CEPiK 2.0 będziemy omawiać podczas seminariów szkoleniowych po zakończeniu prac związanych z możliwością wykonywania testów przez stacje kontroli pojazdów (szczegóły na spotkaniach). Przedstawimy, także innowacyjne rozwiązania związane z wprowadzaniem danych do CEP i komunikacją z CEP oraz nowe innowacyjne elementy w SKP PRO wspomagające wykonywanie badań technicznych pojazdów.

Ponadto omawiane będą nowe tematy dotyczące funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, ściśle związane z pracą diagnosty samochodowego.

O terminie i tematyce organizowanych przez SITK RP O/Krosno seminariów szkoleniowych poinformujemy w najbliższym czasie.


17 stycznia 2017 r. 

Uprzejmie informuję, że w ramach Programu CEPiK 2.0 podczas odbytych warsztatów legislacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale Centralnego Ośrodka Informatyki oraz głównych użytkowników i dostawców przewidziano możliwość zgłoszenia do dnia 16 stycznia 2017 r. uwag do projektów ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie obszaru badań technicznych pojazdów.

Według mojej oceny projekty nie pokrywają się z oczekiwaniami środowiska związanego z badaniami technicznymi pojazdów, w szczególności projekt z dnia 30 września 2016, który został poddany konsultacjom publicznym. W procesie wdrożenia zmian nie uwzględniono w nim między innymi wszystkich wymogów, dlatego uważam, że tylko pełna i właściwa implementacja dyrektywy może zapewnić porządek prawny w przepisach krajowych.

Propozycje zapisów dotyczące obszaru badań technicznych pojazdu z dnia 16 stycznia 2017 r. - czytaj Wyjaśnianie spraw

Projekt z dnia 30 września 2016 r. dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uzgodnienia http://legislacja.rcl.gov.pl/

Konsultacje publiczne http://legislacja.rcl.gov.pl/


8 grudnia 2016 r.

NOWE OTWARCIE PROJEKTU CEPIK 2.0

Zaktualizowany harmonogram, podział wdrożenia na etapy, powołanie programu na szczeblu międzyresortowym, zaangażowanie i współpraca wszystkich interesariuszy oraz weryfikacja przepisów – program CEPiK 2.0 będzie prowadzony w zupełnie nowy sposób.

https://www.coi.gov.pl/artykul/nowe-otwarcie-projektu-cepik-2-0.html


 

6 grudnia 2016 r.

Komunikat CEPiK

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w ramach Programu CEPiK 2.0 rozpoczyna się cykl warsztatów legislacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale Centralnego Ośrodka Informatyki oraz głównych użytkowników i dostawców. (....)

Dla Państwa jako Producentów oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów dedykowaną grupą w obszarze badań technicznych pojazdów jest Zespół Legislacyjny ZL3_SKP, w którego skład wchodzą także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Transportowego Dozoru Technicznego oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

W związku z powyższym, zgodnie z harmonogramem warsztatów legislacyjnych, uprzejmie zapraszam na I spotkanie Zespołu Legislacyjnego ZL3_SKP (obszar: badania techniczne), które odbędzie się 12 grudnia 2016 r. (....)

Jednocześnie, w przypadku zidentyfikowania potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach, proszę o przygotowanie na przedmiotowe spotkanie propozycji konkretnych zapisów dotyczących obszaru badań technicznych. (...)

Biuro Projektu CEPiK 2.0


 

30 listopada 2016 r.

W dniu 28-11-2016 roku odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji posiedzenie poświęcone dalszej integracji w ramach systemu CEPiK 2.0. Planowane przesunięcie startu systemu na dzień 04 czerwca 2018 roku NIE DOTYCZY stacji kontroli. Podłączenie WSZYSTKICH stacji kontroli jest zaplanowane na ostatni weekend sierpnia: 26-28 sierpnia 2017 roku. Start testów integracyjnych jest zaplanowany pod koniec kwietnia 2017 roku. W związku z tym prosimy nadal występować o certyfikaty VPN oraz ewentualne odnowienia certyfikatów SSL wykorzystywanych w bieżących transmisjach do "starego" CEPiK-u (nie później niż 30 dni przed upływem terminu).


13 listopada 2016 r.

WPROWADZENIE CEPIK 2.0 ZOSTANIE PRZEŁOŻONE.

Prace związane z wdrożeniem CEPiK 2.0 wśród podmiotów związanych z badaniami technicznymi pojazdów nie zostały zawieszone. W dalszym ciągu nie należy zwlekać np. z występowaniem o wydanie certyfikatu VPN. W przypadku "spiętrzenia" wniosków, może zaistnieć sytuacja, w której czas oczekiwania na wydanie certyfikatów może znacznie się wydłużyć. Każdy przedsiębiorca powinien odpowiednio przygotować stację kontroli pojazdów, aby w przypadku wdrożenia CEPiK 2.0 nie doszło do przymusowej przerwy w pracy.

Poniżej komunikat z dnia 8 listopada 2016 r. potwierdzający informacje przekazane podczas dotychczas odbytych szkoleń i wysłanych korespondencji związanych z wdrożeniem CEPiK 2.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień dobry,

 

uprzejmie informuję, iż aktualnie procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów, przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących CEPiK 2.0 z dnia 1 stycznia 2017 r. na dzień 4 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowo informuję, że w Ministerstwie Cyfryzacji trwa opracowywanie harmonogramu Programu CEPiK 2.0 uwzględniającego modułowe wdrażanie systemu CEPiK 2.0.

Efektem powyższych prac będzie możliwość wcześniejszego uruchamiania poszczególnych etapów systemu CEPiK 2.0.

 

Po zakończeniu uzgodnień Ministerstwo Cyfryzacji przekaże stosowne informacje do Interesariuszy. Komunikaty w zakresie CEPiK 2.0 będą także umieszczane na portalu informacyjnym www.cepik.gov.pl.

 

Jednocześnie, w związku z zakładaną możliwością modułowego wdrażania systemu CEPiK 2.0, informuję, że Stacje Kontroli Pojazdów powinny nadal wnioskować do Ministerstwa Cyfryzacji o wydawanie certyfikatów do systemu produkcyjnego CEPiK 2.0.

 

Z poważaniem,

 

Biuro Projektu CEPiK 2.0


29 września 2016 r.

Po kilkudniowej awarii na serwerach CEPIK wszystko wróciło do normy. Testy są już dostępne.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Proszę niezwłocznie występować o wydanie certyfikatu VPN. W przypadku "spiętrzenia" wniosków pod koniec roku, może zaistnieć sytuacja, w której czas oczekiwania na wydanie certyfikatu może wynieść nawet 3 miesiące. Czyli przymusowa przerwa w pracy..., bez ważnego certyfikatu wykonywanie badań technicznych będzieNIEMOŻLIWE !!!

Poniżej umieszczono w formacie PDF dokumentacjęMinisterstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki,opisujący zmiany obowiązujące od 01 stycznia 2017 roku dotyczący wszystkich stacji kontroli pojazdów.

CEPIK 2.0 - link do szczegółowych informacji o certyfikatach SSL i VPN - dla certyfikatów odnawianych i nowych

CEPIK 2.0 - wzór wypełnienia wniosku o certyfikat VPN
CEPIK 2.0 - wzór wypełnienia wniosku o certyfikat SSL 

CEPIK 2.0 - link do wniosków o certyfikaty  - jako podmiot proszę wybrać "Stacja Kontroli Pojazdów" i wypełnić odpowiedni wniosek wg jednego z wzorów zamieszczonych poniżej. UWAGA: dla certyfikatu SSL (nowego lub odnowienie) należy wybrać "wniosek o certyfikat klucza publicznego dla operatora w pliku".

 

CEPIK 2.0 - link do pobrania oprogramowania CISCO- w sekcji "Pliki VPN do pobrania (po autoryzacji)", pobrać pliki konieczne do połączenia VPN (pobranie jest możliwe tylko po autoryzacji dotychczasowym certyfikatem - karta kryptograficzna musi znajdować się w czytniku!). 

Na stronie CEPiK umieszczono do pobrania pliki obsługujące połączenie VPN:

 • Klient VPN Cisco AnyConnect.msi (przetestowany - działa poprawnie) 
 • Klient Cisco VPN tzw. Stary klient VPN.zip (przetestowany - działa poprawnie) 
 • Profil do klienta Cisco AnyConnect.xml (przetestowany - działa poprawnie)

Uruchom połączenie do CEPIK za pośrednictwem klienta VPN, umieść kartę z certyfikatem SSL w czytniku i wykonaj POŁĄCZENIE TESTOWE

[Moduł testowy]

 

Żródło:  www.japa.com.pl


 

14 września 2016 r.

Zdalna certyfikacja kart

W związku z często powtarzającymi się problemami z obsługą apletu do zdalnej certyfikacji kart dotyczących systemu Windows XP i Vista informujemy, że aplet obsługuje jedynie aktualne wspierane systemy operacyjne.

Komunikat zamieszczony na stronie CEPIK: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci


 

 

08 września 2016 r.

Wdrożenie CEPiK 2.0 - stan na dzień 08 września 2016 roku.

Na posiedzeniu dnia 8 września 2016 roku w Ministerstwie Cyfryzacji kolejny raz pokazano (ten stan trwa od 26 kwietnia 2016 r.), że firmy Japa Software oraz ZUI TOP (spośród wszystkich producentów, których programy funkcjonują na stacjach) są najbardziej zaawansowanymi integracyjnie podmiotami w zakresie implementacji wszystkich dostępnych metod związanych z wdrożeniem CEPiK 2.0.

Potwierdzenie znajduje się na stronie CEPIK: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/...


 

23 sierpnia 2016 r.

Obecnie każda stacja kontroli pojazdów powinna bezzwłocznie wystąpić o certyfikat VPN.

 

Kolejne posiedzenia w Ministerstwie Cyfryzacji Komitetu  Sterującego do spraw integracji odbędą się w dniach:

 

08.09.2016   -   zdanie relacji ze stanu przygotowań przez każdego z interesariuszy. 

04.10.2016   -   zakończenie integracji. 

08.11.2016   -  zakończenie testów dymnych wszystkich grup, potwierdzenie gotowości interesariuszy do wdrożenia produkcyjnego.

 


 

16 sierpnia 2016 r.

Wdrożenie CEPiK 2.0 - stan na dzień 2 sierpnia 2016 roku.

W dniu 2 sierpnia 2016 r. podczas V posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu „Integracja” w MC Pan Adam Waszkiewicz (COI) wskazał, że producentem z najbardziej zaawansowanym stanem prac związanym z wdrożeniem CEPiK 2.0 jest firma JAPA Software i ZUI TOP, które zaimplementowały wszystkie dostępne metody (request-response), łącznie z obsługą VPN. Ponadto najwięcej uwag związanych z wdrażaniem CEPiK 2.0 zgłosił przedstawiciel JaPa wraz z firmami współpracującymi.

Informuję, że aktualnie aplikacja do obsługi wniosków o certyfikaty obsługuje również zdalną certyfikację i recertyfikację kart kryptograficznych CERTUM. O ile będzie konieczne polecam rozważenie zakupu kart CERTUM podanych na stronie www.sunrise-phu.pl - bez znaczenia jest to, że na stacji używana była inna karta.

 

Wejście w życie CEPiK 2.0 może przyczynić się do zakupu wersji sieciowej w przypadku przeprowadzania badań technicznych w sposób ciągły przez 2 diagnostów na zmianie. Wyposażenie stacji kontroli pojazdów w wersję sieciową pozwoli na otwarcie dwóch badań i kolejnych w tym samym czasie. Instalując oprogramowanie w wersji sieciowej otrzymujemy niezależny dostęp np. do rejestru badań z każdego stanowiska oddzielnie. Zwiększy to też przepustość we wspólpracy z platformą CEPiK 2.0.

Komunikat zamieszczony na stronie CEPIK: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/...


 

16 sierpnia 2016 r.

Oferta firmy BP Group

AIDC C-Station™ by DELL zgodny z CEPIK 2.0 dla Stacji Kontroli Pojazdów

Stacja komputerowa AIDC C-Station™ została stworzona przy współpracy z firmą DELL, która jest globalnym producentem profesjonalnego sprzętu komputerowego. Komputer posiada odpowiednio dobrane komponenty, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz jakości pracy na potrzeby Stacji Kontroli Pojazdów. Każde urządzenie poddawane jest personalizowanej konfiguracji systemu oraz dedykowanego oprogramowania pod kątem wymogów CEPIK 2.0.

 

Szczegóły oferty AIDC C-Station™ - Pobierz PDF

Druk zamówienia AIDC C-Station™ - Pobierz PDF

Pismo z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie możliwości zakupu AIDC C-Station™ dla CEPiK 2.0 w ramach oferty leasingowej  - Pobierz PDF

Wstępna symulacja zakupu zakupu AIDC C-Station™ dla CEPiK 2.0 w ramach oferty leasingowej - Pobierz PDF


 

2 sierpnia 2016 r.

Informacja ze strony www.cepik.gov.pl/aktualnosci

ZDALNA CERTYFIKACJA KART KRYPTOGRAFICZNYCH

Uprzejmie informujemy, że ze względu na problem z wysyłaniem e-maila do wnioskodawcy zawierającego część kodu jednorazowego, który jest niezbędny do poprawnej generacji certyfikatu przez użytkownika, zdalna certyfikacja/recertyfikacja kart oraz certyfikatów VPN jest w tej chwili utrudniona. Trwają prace naprawcze. Wpływające wnioski są na bieżąco wprowadzane do systemu, niemniej czas realizacji wniosków o certyfikat do systemu CEPiK 2.0 może być wydłużony. Przewidywany czas rozwiązania problemu wynosi 3 dni robocze.


 

21 lipca 2016 r.

Pismo firmy BP Group (AIDC Solutions) w sprawie komunikacji z CEPiK 2.0 od 1 stycznia 2017 r. - Pobierz PDF

Przykład jak wypełnić "Wniosek o Certyfikat Klucza Publicznego" - Pobierz PDF

CEPIK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów - Pobierz PDF

CEPiK 2.0 - dostęp VPN - warunki techniczne - Pobierz PDF

Komunikacja SKP z CEPiK 2.0 zawierająca uwagi, które w większości zostały zgłoszone przez „SUNRISE” P.H.U - Pobierz PDF


 

3 czerwca 2016 r.

Informacja ze strony www.cepik.gov.pl/aktualnosci

Podprojekt Integracja – czwarte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

26 kwietnia br. odbyło się czwarte spotkanie komitetu sterującego grupy 1 podprojektu Integracja.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zamawiającego - Ministerstwa Cyfryzacji oraz Wykonawcy systemu - Centralnego Ośrodka Informatyki a także przedstawiciele producentów oprogramowania tworzonego dla Stacji Kontroli Pojazdów.

Podczas spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, oszacowany na podstawie przesyłanych raportów statusowych. Ogólny postęp prac integracyjnych w tej grupie został oceniony na 62%. Najbardziej zaawansowanym producentem jest  firma Japa Software, która przetestowała wszystkie dostępne metody w obrębie usług udostępnionych dla podmiotów SKP.

W drugiej części spotkania uczestnikom zaprezentowany został harmonogram pilotażu weryfikacji połączenia z SI CEPiK 2.0.  Zakłada się, że pilotaż będzie trwał około miesiąca. Planowane jest jeszcze jedno spotkanie komitetu sterującego grupy 1,  odbędzie się ono po zakończeniu pilotażu.


 

09 marca 2016 r.

Uprzejmie informuję, iż mimo przesunięcia terminu wejścia w życie systemu CEPiK 2.0 na dzień 01 stycznia 2017 roku, nie zawieszono prac związanych z jego wdrożeniem. W dniu 13 stycznia w Centralnym Ośrodki Informatyki (COI) w Warszawie oraz 21 stycznia i 01 marca 2016 roku w Ministerstwie Cyfryzacji (MC), odbyły się spotkania integracyjne Komitetu Sterującego, w których brałem aktywny udział wraz z przedstawicielami firm JaPa i BPG Maxine Gawron. Podczas pierwszego posiedzenia przedstawiono ogólne zasady zarządzania projektem i harmonogram integracji. Na dzień 29 marca 2016 r. wyznaczono zamknięcie okresu wdrażania procesów w środowisku testowym. Od kwietnia rozpoczną się testy w środowisku produkcyjnym. Planowany termin zakończenia integracji to wrzesień 2016 roku. Na spotkaniu w dniu 01 marca 2016 r. jako jedyni zostaliśmy wyróżnieni przez COI i MC za stopień zaawansowania i zrealizowania dotychczasowych prac dostosowujących program SKP PRO do współpracy z systemem CEPIK 2.0.

Wypełnienie formularza oraz udział w seminariach szkoleniowych w kwietniu i maju 2016 r. pozwoli na właściwe przygotowanie stacji kontroli pojazdów do komunikacji z CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów) w zakresie podłączenia do systemu CEPiK 2.0, za pomocą zestawionego tunelu VPN (Virtual Private Network). Szczegóły związane z tematyką spotkań rozsyła SITK RP oddział Krosno, dostępne są także na następujących stronach: www.klubdiagnosty.pl, www.dlid.pl, www.sunrise-phu.pl, www.japa.com.pl, www.stacja.com.pl i www.autoexpert.pl

Udziału w spotkaniach nie należy bagatelizować, ponieważ każdy podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów musi sam zadbać o komunikację z CEPiK 2.0. Przygotowanie oprogramowania SKP PRO do współpracy z CEPiK 2.0, a bezpieczna transmisja danych to dwie różne sprawy.


 

25 lutego 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego - www.nik.gov.pl


 

04 stycznia 2016 r.

Nowe przepisy w SKP - www.autoexpert.pl 


 

02 stycznia 2016 r.

Kolejna zmiana przepisów CEPIK 2.0 -  www.klubdiagnosty.pl


 

31 grudnia 2015 r.

Przepisy dotyczące wystawiania faktur, sposobu pobierania opłat za badania techniczne i opłaty ewidencyjnej nie ulegają zmianie z dniem 4 stycznia 2016 r. www.klubdiagnosty.pl

Informacja zamieszczona dnia 22 grudnia 2015 r. na stronie www.klubdiagnosty.pl dotycząca momentu pobierania opłat przez podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów z dniem 4 stycznia 2016 r. jest nieaktualna.


 

22 grudnia 2015 r.

Prezydent podpisał ustawę - zmodernizowany System informatyczny CEPiK przesunięty o rok. 


 

16 grudnia 2015 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczący przesunięcia terminu uruchomienia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0. z 4 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r., został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8B40F6AE367360D3C1257F11003E79C2


 

02 grudnia 2015 r.

Prace przy dostosowaniu programu SKP PRO do systemu CEPiK 2.0 są już na ukończeniu i termin 04 stycznia 2016 roku jest niezagrożony. Niezależnie od tego co wydarzy się w sprawie CEPiK 2.0 w najbliższych dniach (tygodniach), program będzie gotowy do pracy zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

UWAGA:

Dostęp do katalogu marek i typów NIE oznacza dostępu do danych homologacyjnych. Zapytania do CEPiK o dane techniczne dotyczą tylko i wyłącznie pojazdów JUŻ zarejestrowanych w Polsce. W związku z wieloma niedopowiedzeniami, informujemy, iż minimalny wymagany system operacyjny to Windows XP SP3. Mając jednak na uwadze, konieczność dalszego rozwoju kart kryptograficznych, algorytmów stosowanych przy ich obsłudze oraz braku wspierania tego systemu przez producenta (Microsoft), należy przygotować się do stopniowego wdrażania nowszych systemów operacyjnych. Zalecamy unikanie systemów w wersjach najtańszych (tzw. Home, Starter itp.).

Źródło: www.japa.com.pl


 

25 listopada 2015 r.

W związku z informacją o rekomendowaniu przez MSWiA przesunięcia wdrożenia systemu CEPiK 2.0, pragniemy wyjaśnić:

Źródłem rekomendowanego przesunięcia wdrożenia nie są opóźnienia bądź jakiekolwiek zaniedbania po stronie Centralnego Ośrodka Informatyki. Prace nad projektem będą przez COI realizowane dalej zgodnie z planem, wynikającym z umowy z MSWiA.

Warstwa, za którą odpowiada COI, w tym część centralna systemu CEPiK 2.0, zgodna ze znowelizowanymi przepisami, interfejsy do wymiany danych, zapewnienie środowiska integracyjnego dla podmiotów wymieniających dane z CEPiK oraz budowa e-usług - przebiegają zgodnie z harmonogramem. Elementy te będą technicznie gotowe do wdrożenia do końca tego roku. Data ich uruchomienia produkcyjnego będzie zależna od terminu wejścia w życie odpowiednich przepisów.

 

Żródło: http://www.coi.gov.pl/artykul/komunikat-w-sprawie-systemu-cepik-2-0.html


 

24 listopada 2015 r.

Istotne uwagi do komunikacji SKP przez internet z systemem CEPiK 2.0 !

 

SKP muszą posiadać dwa certyfikaty:

 1. SSL do bezpiecznego przesyłania danych z/do Systemu CEPik 2.0 (Wnioski będzie można składać za pośrednictwem Portalu www.cepik.gov.pl – gdzie na przełomie listopada/grudnia zostanie opublikowana elektroniczna wersja formularzy na potrzeby obsługi wniosków o certyfikaty, za pomocą której będą przesyłane elektronicznie wypełnione wnioski)
 2. VPN do bezpiecznej transmisji systemów informatycznych SKP z CEPiK 2.0 (wnioski będą dostępne j.w.)

Zgodnie z wytycznymi CEPiK 2.0 każde stanowisko komputerowe, które będzie się łączyć z CEPiK 2.0 musi posiadać kartę z odpowiednim certyfikatem i czytnik (na jednej karcie mogą być dwa certyfikaty SSL i VPN) (Karty posiadające aktualny certyfikat do komunikacji z CEPiK 1.0 są ważne, należy kupić zestaw na każdy dodatkowy komputer)

Informacja w sprawie zakupu zestawów kryptograficznych (kart i czytników) znajduje się na stronie www.sunrise-phu.pl

 

Realizacja połączeń VPN do CEPiK 2.0:

1. Zestawienie połączenia VPN

Do poprawnego zestawienia tunelu VPN wymagane jest posiadanie certyfikatu wydanego przez MSW. Certyfikat jest dostarczony w postaci pliku .p12.

1.1. Połączenie typu LAN-TO-LAN

W przypadku połączeń VPN typu LAN-to-LAN urządzenie sieciowe (np. router) należy odpowiednio skonfigurować, aby do połączenia VPN wykorzystywało otrzymany certyfikat wraz z kluczem prywatnym. Rozwiązanie sprzętowe: urządzenie VPN CISCO - wskazane dla rozwiązań sieciowych więcej niż 2 stanowiska

1.2. Połączenie typu Remote Access

Kanał VPN typu Remote Access ma na celu umożliwienie zdalnej pracy z aplikacją jednej stacji roboczej z wykorzystaniem transmisji poprzez szyfrowany kanał VPN. Jest to połączenie oparte o architekturę klient – serwer i do zestawienia kanału szyfrowanego niezbędne jest oprogramowanie klienckie, które musi zostać zainstalowane na stacji roboczej. Do poprawnego skonfigurowania zdalnego dostępu należy zainstalować oprogramowanie Cisco VPN Client - bezpieczne rozwiązanie.

Po poprawnej instalacji Cisco VPN Client przystępujemy do instalacji wymaganych certyfikatów.

Rozwiązanie oparte na oprogramowaniu: Cisco VPN Client - wskazane dla rozwiązań jednostanowiskowych.

Stacje Kontroli Pojazdów zainteresowane rozwiązaniem połączenia VPN (LAN-to-LAN i Remote Access) proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając numer SKP oraz ilość stanowisk komputerowych.


 

23 listopada 2015 r. 

Informacja dostarczona przez Centralny Ośrodek Informatyki - CEPiK 2.0 - dostęp VPN - Pobierz PDF


 

20 listopada 2015 r. 

Informacja opublikowana jest także na stronie CEPiK-u.

MSW Departament Ewidencji Państwowych - CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów - Pobierz PDF