Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Transportowy Dozór Techniczny
Tytusa Chałubińskiego 4
00-928 Warszawa
Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą zaprzestania wpisywania przez inspektorów z poszczególnych Odziałów TDT w Warszawie w protokołach pokontrolnych uwag, że zachowanie jakiegokolwiek diagnosty samochodowego wypełnia przesłanki wydania zaświadczenia z naruszeniem przepisów.
Przesyłam informacyjnie:
- stanowisko w sprawie wpisywania w wydanym zaświadczeniu w rubryce "następny termin badania do" terminu 14 dni. -> czytaj Stanowisko
- link do prawomocnego orzeczenia -> http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F3ED29E758
Obecnie diagnosta, którego sprawa dotyczyła wystąpił o odszkodowanie.
Z poważaniem
Grzegorz Krzemieniecki
Do wiadomości
1. a/a
2. Minister MTBiGM
3. Najwyższa Izba Kontroli
4. Oddziały TDT w Warszawie
5. SITK RP O/Krosno