Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania w PDF

Pismo do pobrania w PDF


  

 

Prezydenci Miast, Starostowie, Stacje Kontroli Pojazdów, Rzeczoznawcy

 

wg. rozdzielnika

 

  

Serdecznie zapraszamy na kolejny organizowany przez Nas cykl spotkań szkoleniowych. Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym roku zanim weszły w życie nowe przepisy (Dz.U.996/2012) Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz wielu uczestników poprzednich spotkań zapoznało się z naszymi materiałami (w tym z opiniami prawnymi) i zmieniło pogląd na niektóre sprawy związane z badaniami technicznymi pojazdów. W związku z powyższym, zachęcamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych, podczas których omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 

a) Dodatkowe badanie techniczne pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych w kontekście pobieranych opłat celnych.

 

Czy właściciel stacji kontroli pojazdów i diagnosta przeprowadzający badanie techniczne mogą mieć problemy, w sytuacji, kiedy diagnosta stwierdzi, że badany pojazd jest samochodem ciężarowym, natomiast Urząd Celny zakwalifikuje ten pojazd jako osobowy, podejmując decyzję o uregulowaniu akcyzy?

 

Jaki wpływ może mieć wykonana opinia rzeczoznawcy, dotycząca ustalenia rodzaju pojazdu, w związku z podjęciem decyzji przez Urząd Celny o uregulowaniu lub zaniechaniu poboru akcyzy?

 

Zagadnienie omówimy w oparciu o otrzymane w 2013 r. obszerne wyjaśnienie z Centrum Informacji Służby Celnej, orzeczenia NSA oraz wyjaśnienie Ministra Finansów. 

 

 

b) Pozwolenie czasowe.

 

Czy organ wydający pozwolenie czasowe powinien wymagać niezbędnego dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik i aktualność badań technicznych (zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego) i jaki to ma wpływ na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów nieposiadających tablic rejestracyjnych?

 

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik wydziału komunikacji, który wydał pozwolenie czasowe bez posiadania wiedzy dotyczącej stanu technicznego pojazdu, w sytuacji, kiedy pojazd ten uległby wypadkowi?

 

Zagadnienie omówimy w oparciu o nasze stanowisko i otrzymaną w 2013 r. informację z Komendy Głównej Policji. 

 

 

c) Badanie techniczne pojazdu przed/po upływie terminu ważności dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

 

Przedstawimy reguły postępowania, w tym, czy diagnosta jest obowiązany wymagać okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub okazania dokumentu stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia? 

 

 

d) Jak prawidłowo dokonać wykreślenia pkt 1 lub 2 na pierwszej stronie zaświadczenia zgodnie ze stwierdzonym wynikiem badania technicznego.

 

Czy diagności dotychczas prowadzili dokumentację zgodnie z redakcją przepisów? 

 

 

e) Czy MTBiGM ma odmienne zdanie w stosunku do inspektorów TDT w zakresie wyznaczania terminów następnego badania technicznego?

  

 

f) Weryfikacja kandydatów na diagnostów oraz diagnostów posiadających uprawnienia.

 

Jaki wpływ w kontekście dotychczasowego orzecznictwa WSA i NSA ma posiadane wykształcenie na uzyskanie uprawnień diagnosty?

 

 

g) Egzaminowanie diagnostów uzupełniających uprawnienia.

 

Jakim wynikiem powinien zakończyć się egzamin, jeśli np.: diagnosta zdający przykładowo jedną część szkolenia popełni wyłącznie jeden błąd, udzielając 4 poprawnych odpowiedzi?

 

 

h) Zasady zatrudniania diagnostów: umowa o pracę, czy umowa zlecenie?

 

Zagadnienie omówimy między innymi w oparciu o zapytanie skierowane w 2013 r. do Głównego Inspektoratu Pracy.

  

Do materiałów szkoleniowych dołączymy między innymi następujące dokumenty:

  

ü      OBWIESZCZENIE MTBiGM z dnia 06 czerwca  2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2013 r. poz. 951

 

ü       Informację Trzy „Szkoły?” - wyznaczanie terminów po ich upływie. Którą wybrać, aby Prezydent lub Starosta nie cofnął uprawnień?

 

ü       Informację MTBiGM dotyczącą rejestracji sprowadzonych używanych pojazdów niepodlegających rejestracji w państwie pochodzenia.

 

ü       Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego wraz z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego.

 

ü       Poprawki w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającego dyrektywę 2009/40/WE.

 

Powyżej przedstawiliśmy tylko kilka przykładów - więcej informacji zaprezentujemy podczas organizowanych spotkań.

 

Koszt uczestnictwa w seminarium szkoleniowym wynosi 240 zł od osoby, z zastrzeżeniem, że: 

  1. w przypadku stacji diagnostycznej z którą podpisaliśmy umowę o współpracy, wstęp dla dwóch przedstawicieli jest bezpłatny,
  2. w przypadku uczestnictwa minimum dwóch osób z jednej stacji kontroli pojazdów lub z jednego urzędu koszt uczestnictwa wyniesie 200 zł od osoby. 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na nasz adres pocztą, mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem: 13/43-230-12 w terminie wskazanym w karcie. Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godz. 8:30, spotkania kończą się ok. godz. 14:00. Wpłaty należy dokonywać na konto PKO BP SA O/Krosno 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177 przed spotkaniami. Każda osoba uczestnicząca w seminarium szkoleniowym otrzyma również stosowne zaświadczenie. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych, które organizujemy wspólnie z firmą „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi. Część prezentowanych materiałów będzie omawiana na bazie programu SKP PRO.