Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wykaz dyrektyw  i rozporządzeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE


 

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/535

z dnia 31 marca 2021 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa - pobierz PDF


 

W celu zapoznania się z dyrektywami należy kliknąć poszczególne lata lub rodzaje pojazdów.

 

Dyrektywy

 

Rodzaj pojazdów

2009-2010

Traktory

Motorowery i motocykle

Pojazdy silnikowe

2006-2008

Traktory

Motorowery i motocykle

Pojazdy silnikowe

2000-2005

Traktory

Motorowery i motocykle

Pojazdy silnikowe

1996-1999

Traktory

Motorowery i motocykle

Pojazdy silnikowe

1991-1995

--------------------------

Motorowery i motocykle

Pojazdy silnikowe

1986-1990

Traktory

--------------------------

Pojazdy silnikowe

1981-1985

Traktory

--------------------------

Pojazdy silnikowe

1976-1980

Traktory

--------------------------

Pojazdy silnikowe

1970-1975

Traktory

--------------------------

Pojazdy silnikowe
Rozporządzenia

 

Rodzaj pojazdów

1971

Wszystkie pojazdy