Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 


Komunikat SITK RP o/Krosno w sprawie Seminariów


 

Karta zgłoszeniowa wraz z harmonogramem do pobrania - PDF

Pismo do pobrania - PDF 

Wniosek o złożenie petycji w sprawie urealnienia cen w SKP

Zwiastuny, oferta i zamówienie na filmy dla SKP

 


seminarium lodz 08.03.2019


 

Seminarium 2020 r.

 


 

Krosno, dnia 3 grudnia 2019 r.

 

Stacje Kontroli Pojazdów

wg. rozdzielnika


 

Dotyczy: nowych dyspozycji prawnych, cen i wniosku o złożenie petycji - seminaria 2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi nowelizacjami przepisów dotyczących przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które zaczęły obowiązywać zarówno pod koniec 2019 roku jak też zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r. organizujemy cykl seminariów szkoleniowych związanych z systemem badań technicznych pojazdów przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi pod nazwą:

 

„Nowe dyspozycje prawne i cenowe dotyczące przeprowadzania badań technicznych na Stacjach Kontroli Pojazdów w 2020 r.”

 

W seminariach oprócz diagnostów i właścicieli SKP mogą uczestniczyć także przedstawiciele Urzędów Miast, Starostw Powiatowych i Inspektorzy TDT.

W trakcie spotkań planujemy omówić następujące zagadnienia:

  1. Rządowe plany dotyczące przejęcia nadzoru nad SKP przez TDT.
  2. Dodatkowe badanie techniczne po wymianie licznika przebiegu pojazdu po nowelizacji przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
  3. Badanie techniczne pojazdów napędzanych wodorem, pojazdów elektrycznych i hybryd po nowelizacji przepisów w 2019 r. oraz przepisów dotyczących oznakowania pojazdów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
  4. Badanie techniczne pojazdów uprzywilejowanych oraz badanie techniczne pojazdów służb po nowelizacji przepisów w 2019 r.
  5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdów, które weszło w życie z dniem 07.11.2019 r.
  6. Badanie techniczne taksówki bez taksometru lecz z aplikacją mobilną po nowelizacji przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r.
  7. Ogranicznik prędkości i pojazdy zwolnione z obowiązku jego montażu z uwzględnieniem nowych przepisów ADR 2019.
  8. Pojazdy, które muszą mieć zamontowany tachograf i pojazdy, które są zwolnione z tego obowiązku z uwzględnieniem przepisów UE.
  9. Nowe zaświadczenie w SKP i sposób jego wypełniania – omówienie opinii prawnej.
  10. Omówienie planowanych zmian wynikających z najnowszego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które to zmiany mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2020 r.
  11. Nowości w programie SKP PRO CEP, w tym związane z nowelizacją przepisów.
  12. Nasze niektóre interwencje w sprawie poprawy przepisów związanych z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów i pracą diagnostów samochodowych.

Uczestnikom organizowanych seminariów zapewniamy:

 • najnowsze stanowiska Ministerstwa Infrastruktury związane z prowadzeniem SKP,
 • notes z płytą CD zawierającą materiały informacyjne,
 • certyfikat potwierdzający udział w seminarium,
 • serwis kawowy,
 • lunch.

 

W materiałach informacyjnych dostępna będzie m. in. prezentacja związana z przygotowaniem SKP do okresowego - 5 letniego odbioru przez TDT.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania, na które zapisali się jego uczestnicy, bez podania przyczyny. Warunki uczestnictwa określone są w karcie zgłoszeniowej.

 


 

Wniosek o złożenie petycji w sprawie urealnienia cen w SKP

 

Jeżeli właścicielom Stacji Kontroli Pojazdów zależy na urealnieniu opłat za przeprowadzane badania techniczne pojazdów prosimy o przysłanie na nasz adres wniosku o złożenie petycji na ręce Premiera Rzeczpospolitej Polskiej – Pana Mateusza Morawieckiego. W odniesieniu do zmiany cennika nie jest istotne z kim współpracuje dana SKP, nie jest także istotne jaki system informatyczny wykorzystuje SKP do prowadzenia rejestru badań technicznych pojazdów. Wniosek o złożenie petycji w sprawie urealnienia opłat należy przesłać na nasz adres pocztą lub złożyć osobiście podczas organizowanych seminariów szkoleniowych związanych z systemem badań technicznych pojazdów, na które serdecznie zapraszamy – podczas spotkań omówimy także projekt przygotowanej petycji. Im więcej wniosków zostanie złożonych – tym większa będzie szansa na efektywne działanie w przedmiotowym zakresie.

 

Informujemy, że w lipcu bieżącego roku wystąpiliśmy do strony Rządowej z pismem dotyczącym urealnienia tabeli opłat za badania techniczne pojazdów – o szczegółach poinformujemy podczas seminariów.

 

Załączniki do niniejszego pisma:

 1. Karta zgłoszeniowa wraz z harmonogramem.
 2. Wniosek o złożenie petycji w sprawie urealnienia cen w SKP.

 

Z uwagi na ograniczenia ilości miejsc w wynajętych lokalach o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Oddziału SITK RP w Krośnie

mgr Krzysztof Mikosz