Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 


  

Karta zgłoszeniowa wraz z harmonogramem do pobrania - PDF

Pismo do pobrania - PDF 

 


seminarium lodz 08.03.2019

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowym tematem, który będzie omawiany na Seminariach w marcu i kwietniu 2019 r. organizowanych przez SITK RP o/Krosno.

Informuję, że w związku z nowelizacją przepisów prawnych od dnia 1 lipca 2018 roku, niektórzy właściciele pojazdów uzyskiwali zmniejszone jednorzędowe tablice rejestracyjne w nielegalny sposób poprzez wprowadzanie w błąd urzędników rejestrujących pojazdy. Niedługo pojazdy z takimi tablicami pojawią się w stacjach kontroli pojazdów.

Podczas seminarium dla diagnostów omówimy dodatkowe tematy...

czytaj więcej...


 

Seminarium 2019 r.

 


 

Krosno, dnia 11 stycznia 2019 r.

 

Stacje Kontroli Pojazdów

wg. rozdzielnika


 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dwóch miesiącach przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, a także przedstawiciel firmy „SUNRISE P.H.U. uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Sejmowych, podczas których omawiane były kwestie dotyczące funkcjonowania SKP w przyszłości. Podjęte działania - nie tylko z naszej strony – przyczyniły się do podjęcia w dniu 14 grudnia 2018 r. decyzji przez Marszałka Sejmu RP o skreśleniu z porządku obrad Sejmu kontrowersyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, iż do dnia dzisiejszego Dyrektywa 2014/45/UE nie została wdrożona, jednakże w dalszym ciągu trwają prace nad jej implementacją. Dlatego konieczne jest aktywne śledzenie procesu tworzenia przyszłych dyspozycji prawnych oraz zaznajomienie się z obecnym i przyszłym stanem prawnym w zakresie wykonywania badań technicznych w obliczu nadchodzących zmian. W związku z powyższym zapraszamy do uczestnictwa w seminariach związanych z systemem badań technicznych, które zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu 2019 r. przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi i CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna z Katowic pod nazwą:

 

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

 

W trakcie spotkań planujemy omówić następujące zagadnienia:

  1. Rządowe plany związane z wdrożeniem przepisów UE dotyczące funkcjonowania SKP.
  2. Badanie techniczne ADR krok po kroku - prezentacja fragmentów materiału filmowego.
  3. Dodatkowe badanie techniczne (VAT, PIT, CIT) po nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
  4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu w zakresie:
    1. spełnienia wymagań technicznych stawianych taksówce,
    2. po demontażu atrybutów związanych z taksówką,

   – jak poprawnie sporządzić zaświadczenie; materiał opracowany z uwzględnieniem najnowszych uwarunkowań prawnych, także w oparciu o sporządzoną opinię prawną.

  5. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem dozorowym (w tym różnice pomiędzy pojazdami uczestniczącymi w wypadkach a w których stwierdzono jedynie usterki).
  6. Wyposażenie SKP - certyfikacja i legalizacja urządzeń oraz archiwizacja danych w obecnym i przyszłym stanie prawnym (Dyrektywa 2014/45/UE a prawo o ruchu drogowym); materiał przygotowany przez CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna.
  7. Centralna Ewidencja Pojazdów – wprowadzone i planowane zmiany w zakresie funkcjonowania CEPiK 2.0 po 30 listopada 2018 r.
  8. Prowadzenie dokumentacji na stacji kontroli pojazdów w oparciu o zespół kryteriów programu SKP PRO – dotyczy wprowadzonych zmian, w tym korekty dokonanych wpisów, anulowanie badania technicznego – przypadki i zasady anulowania badań technicznych w prowadzonym rejestrze i w Centralnej Ewidencji Pojazdów.
  9. Elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez organ kontroli ruchu drogowego a dodatkowe badanie techniczne w SKP - zasady postępowania.

Podczas każdego spotkania zapewniamy serwis kawowy i lunch. Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne oraz stosowny certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

W seminariach będą uczestniczyli także przedstawiciele Urzędów Miast i Starostw Powiatowych, którzy sprawują nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Informujemy również, że w związku z kolejnymi zmianami systemu CEPiK 2.0 wysłaliśmy stosowne zaproszenie do Ministerstwa Cyfryzacji z propozycją wygłoszenia prelekcji dotyczącej wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie funkcjonowania CEPiK 2.0 po 30 listopada 2018 r.

 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą, mailem lub faxem w terminie wskazanym w karcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania, na które zapisali się jego uczestnicy, bez podania przyczyny. Załącznikiem do niniejszego pisma jest harmonogram i karta zgłoszeniowa zawierająca warunki uczestnictwa.

 

Z uwagi na ograniczenia lokalowe ilość miejsc jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Oddziału SITK RP w Krośnie

mgr Krzysztof Mikosz