Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej


 

Seminaria kwiecień - maj 2024 - Pismo, Harmonogram oraz Karta zgłoszeniowa do pobrania - PDF

 


 

Wg najnowszych informacji przepisy mają zostać zmienione od 01.06.2024 i podstawowe SKP będą mogły przeprowadzać badania techniczne ciągników rolniczych o DMC powyżej 3,5 t. Ponadto przewidywane są m.in. zmiany w zakresie pre-rejestracji pojazdów, przekazania terminu następnego badania technicznego, zatrzymania i wydania dowodu rejestracyjnego przez SKP, udostępnienia danych pojazdu, korekty danych przez SKP i dowolnego diagnostę oraz wprowadzenie certyfikatów dla diagnostów.

 


Sem 2024 2024 02 16 174002Krosno, dnia 14 lutego 2024 r.

 

Stacje Kontroli Pojazdów

wg. rozdzielnika


 

 

 

Szanowni Państwo,

 

przypominamy, iż jako pierwszy podmiot w Polsce, w marcu 2020 r. złożyliśmy petycję do Premiera RP, w której wskazaliśmy, że opłaty za badania techniczne pojazdów powinny wzrosnąć o co najmniej 100%. W związku z brakiem reakcji w grudniu 2023 r. posłowie na Sejm RP wszystkich partii zostali przez nas poinformowani o pilnej potrzebie uaktualnienia archaicznej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów oraz o niesprawiedliwym karaniu diagnostów samochodowych. Nasz list otwarty do posłów zawierał m.in. przeliczenia i zależności dotyczące obecnego minimalnego wynagrodzenia (4242 zł) i minimalnego wynagrodzenia sprzed 20 lat (824 zł). Informację tą wychwycili dziennikarze zamieszczając na różnych portalach sugestie o możliwości wzrostu opłaty za okresowe badanie techniczne samochodu osobowego do wartości 505 zł. Ponadto wielu posłów złożyło stosowne pisma oraz interpelacje do Ministra Infrastruktury - przez ostatnich 20 lat nie było ich tyle co przez ostatnie 2 miesiące. TO WŁAŚNIE NASZE DZIAŁANIA doprowadziły do wielu interwencji związanych ze zmianą tak ważnych dla Państwa przepisów. Nadmieniamy, że wspólnie ze współzałożycielem inicjatywy „SKP - Wspólny Cel” dążącej do zmiany cennika w SKP, w dniu 8 lutego br. byliśmy obecni w Sejmie RP i uczestniczyliśmy w kilku spotkaniach z parlamentarzystami. Inne podmioty również starały się przekonać stronę rządową do zmian, lecz ich działania (w tym składane apele oraz organizowane manifestacje) okazały się nieskuteczne.

W związku z powyższym, przy współudziale firmy SUNRISE z Łodzi oraz CARTEC z Katowic organizujemy cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów, pod nazwą:

 

NOWY CENNIK W SKP. Zmiany w systemie badań technicznych od 1 czerwca 2024 roku

 

Planowane zagadnienia:

  1. Projekt nowej tabeli opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów:
   • omówienie zasad pobierania opłat,
   • wprowadzenie nowych pozycji do tabeli opłat
   • najnowsze informacje Ministerstwa Infrastruktury związane z cennikiem.
  1. Omówienie zmian w przepisach, które mają wejść w życie 1 czerwca 2024 r. w tym m.in.:
   • badania techniczne ciągników rolniczych poza SKP (w tym możliwość przeprowadzania badań na terenie różnych powiatów i województw),
   • badania techniczne samochodów przeznaczonych do zawodów sportowych,
   • wydawanie nowych tablic rejestracyjnych (żółte tło + czerwona czcionka).
  1. Konieczna modernizacja i inwestycje właścicieli SKP po wdrożeniu przepisów UE.
  2. Omówienie najnowszych planów związanych z przyszłością SKP.
  3. Dodatkowe badanie techniczne w celu wskazania przebiegu pojazdu elektrycznego.
  4. Wystawianie zaświadczenia z wynikiem negatywnym. Czy należy określać w nim 14 dniowy termin na przeprowadzenie ponownego badania technicznego?
  5. Badania techniczne związane z rejestracją pojazdów, w tym podstawy prawne w zakresie wydawania pozwoleń czasowych, także identyfikacji i ustalania danych pojazdu - opracowane na podstawie złożonego odwołania, najnowszego rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego i decyzji Starosty.

 

Uczestnikom zapewniamy certyfikat, materiały informacyjne i serwis kawowy.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest harmonogram i karta zgłoszeniowa.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Oddziału SITK RP w Krośnie

mgr Krzysztof Mikosz