Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Oświadczenie p. Romualda Kowalskiego zamieszczone 29.01.2019 r.

nakazane wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 20 listopada 2018 r.

 

Ja, Romuald Kowalski, administrator strony internetowej www.diagnostasamochodowy.pl przepraszam Pana Grzegorza Krzemienieckiego za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych poprzez nieusunięcie z powyższej strony internetowej informacji i ocen naruszających jego dobra osobiste w postaci czci oraz godności osobistej poprzez sugerowanie posługiwania się w działalności gospodarczej kłamstwami i matactwami, odnoszenia się do stanu zdrowia wyżej wymienionego, używanie w stosunku do Grzegorza Krzemienieckiego słów „oszust”. Wyrażam ubolewanie. Że poprzez powyższe bezprawne działanie naraziłem dobre imię Pana Grzegorza Krzemienieckiego na szwank.

Romuald Kowalski

 

Pobierz Oświadczenie