Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1057

100 kB z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1054

110 kB z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1053

100 kB z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1050

110 kB z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1049

120 kB z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1048

100 kB z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1047

100 MB z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1046

100 kB z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 24.05.2018 r.
USTAWA

1000

430 kB z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.05.2018 r.
USTAWA

0957

300 kB z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 14.05.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY

0893

390 kB z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 09.05.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY

0855

103 kB z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

 

 

Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl