Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczejWykaz prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących stacji kontroli pojazdów

 


 

 

Projekty rozporządzeń

 

 

03.10.2014 

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

 

PDF 

Podmioty wymienione w piśmie z dnia 9 października 2014 r., w tym SITK RP O/Krosno zostały poproszone o zajęcie stanowiska w odniesieniu do projektu w terminie do 27 października 2014 r.

03.10.2014

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

PDF

Podmioty wymienione w piśmie z dnia 9 października 2014 r., w tym SITK RP O/Krosno zostały poproszone o zajęcie stanowiska w odniesieniu do projektu w terminie do 27 października 2014 r.

25.09.2014

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

 

PDF