Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Szanowni Państwo,
  
na stronie http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm  zamieszczony jest poniższy dokument. Jest istotny dla przyszłości obowiązującego systemu prawa w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jak i wykonywania zawodu diagnosty samochodowego.
 
 
PAKIET W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI DO RUCHU DROGOWEGO.

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

towarzyszący dokumentowi

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep i uchylające dyrektywę 2009/40/WE
oraz
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii i uchylające dyrektywę 2000/30/WE
oraz
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

Streszczenie OCENY SKUTKÓW

 

Dokument do pobrania w PDF