Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.12.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2685

180 kB z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 06.12.2023 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2642

180 kB z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 01.12.2023 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2616

960 kB z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.09.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2028

180 kB z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.09.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2001

1,17 MB z dnia 12 września 2023 r. w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 28.08.2023 r.
USTAWA

1720

290 kB z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 28.08.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1715

810 kB z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.08.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1651

360 MB z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.08.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1642

240 kB z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.08.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1595

160 kB z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.06.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1255

290 kB z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.06.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1246

350 kB z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.06.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1208

190 kB z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 16.06.2023 r.
USTAWA

1123

370 kB z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 06.06.2023 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1070

330 kB z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 01.06.2023 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1047

2,1 MB z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 16.05.2023 r.
USTAWA

0919

540 kB z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.05.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0917

250 kB z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.05.2023 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

ADR1

8,37 MB z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. ADR Tom 1

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.05.2023 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

ADR2

13,2 MB z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. ADR Tom 2

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.04.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0786

180 kB z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 25.04.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

0781

320 kB z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 14.02.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0290

190 kB z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.02.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0281

190 kB z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 07.02.2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0248

200 kB z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.01.2023 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0087

330 kB z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

 

 

 

Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl