Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 29.12.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2455

280 kB 280kB z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.12.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2416

240 kB z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 16.12.2021 r.
USTAWA

2328

300 kB z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.11.2021 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2083

1 MB z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.11.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2080

170 kB z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 20.10.2021 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1892

280 kB z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.10.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1877

180 kB z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 01.09.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1604

166 kB z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.08.2021 r.
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI

1522

280 kB z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.08.2021 r.
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI

1521

280 kB z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.06.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1091

1,28 MB z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 02.06.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1007

210 kB z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 02.06.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1002

170 kB z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.05.2021 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

ADR1

5,8 MB ADR 2021 Tom 1

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.05.2021 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

ADR2

7,2 MB ADR 2021 Tom 2

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 23.04.2021 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

0756

600 kB z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.04.2021 r.
USTAWA

0720

200 kB z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.03.2021 r.
USTAWA

0463

60 kB z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.03.2021 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

0450

1.1 MB z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.01.2021 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0100

500 kB z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

 

 

 

Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl