Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 210 z dn. 11 grudnia 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1626 180 kB z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 155 z dn. 21 września 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1233 62 kB z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
1232 2 MB z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 121 z dn. 3 sierpnia 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1003 430 kB z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 97 z dn. 23 czerwca 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0809 701 kB z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 97 z dn. 23 czerwca 2009 r.
USTAWA
0803 46 kB z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
0802 48 kB z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 79 z dn. 28 maja 2009 r.
USTAWA
0663 26 kB z dnia 2 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 75 z dn. 20 maja 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0639 701 kB z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 74 z dn. 19 maja 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0634 33 kB z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 39 z dn. 13 marca 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRCJIORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0319 120 kB z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 39 z dn. 13 marca 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0316 24 kB z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 27 z dn. 19 lutego 2009 r.
OŚWIADCZENIE RZADOWE
0162 32 kB z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 18 z dn. 4 lutego 2009 r.
USTAWA
< /th>
0097 270 kB z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw