Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 82
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
0934 42 kB z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ
0931 570 kB z dnia 5 września 2000 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 74
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
0863 67 kB z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 72
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
0850 56 kB z dnia 24 sierpnia 2000 r zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 71
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
0838 1,1 MB z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 65<
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
0781 52 kB z dnia 29 czerwca 2000 r.w sprawie określenia wzoru i szczegółowych zasad wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 45
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
0524 637 kB z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 38
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
0436 184 kB z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 30
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
0376 84 kB z dnia 14 kwietnia 2000 r w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 25
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
0305 1,75 MB z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 20
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
0252 60 kB z dnia 17 marca 2000 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 17
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
0219 108 kB z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2000 r. Nr 5
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
0058 95 kB z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów.