Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracę



Oświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 154
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1810

51 kB z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 129
USTAWA

1444

119 kB z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 121
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1306

20 kB z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 106
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1166

30 kB z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 92
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1028

23 kB z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 52
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

0558

18 kB z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

0557

19 kB z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 26
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

0296

19 kB z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

0295

19 kB z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

0141

19 kB z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 4
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

0037

352 kB z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.