Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 154
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1810 alt
51 kB

z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 129
USTAWA
1444 alt
119 kB
z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 121
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1306 alt
20 kB
z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 106
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1166 alt
30 kB
z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 92
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1028 alt
23 kB
z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 52
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
558 alt
18 kB
z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.
557 alt
19 kB
z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 26
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
296 alt
19 kB
z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
295 alt
19 kB
z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
141 alt
19 kB
z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2001 r. Nr 4
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
37 alt
352 kB
z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.