Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracę



Oświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 238
2021 alt
64 kB
z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 237
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2011 alt
115 kB
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 230
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
1929 alt
66 kB
z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 216
USTAWA
1825 alt
25 kB
z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 208
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1769 alt
59 kB
z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 205
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1736 alt
17 kB
z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.
1735 alt
26 kB
z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 199
USTAWA
1671 alt
56 kB
z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 194
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
1629 alt
21 kB
z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 193
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
1619 alt
49 kB
z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 193
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1618 alt
191 kB
z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
1617 alt
26 kB
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ
1585 alt
33 kB
z dnia 2 października 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1584 alt
47 kB
z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 188
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1577 alt
18 kB
z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 183
USTAWA
1524 alt
17 kB
z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 180
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1505 alt
37 kB
z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 178
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1483 alt
206 kB
z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 176
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1451 alt
20 kB
z dnia 4 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 170
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1393 alt
1,2 MB
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 133
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1123 alt
2,5 MB
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
1122 alt
134 kB
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 10
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
98 alt
261 kB
z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 2
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
25 alt
324 kB
z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.