Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 238
2021 64 kB z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 237
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2011 115 kB z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 230
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
1929 66 kB z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 216
USTAWA
1825 25 kB z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 208
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1769 59 kB z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 205
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1736 17 kB z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.
1735 26 kB z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 199
USTAWA
1671 56 kB z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 194
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
1629 21 kB z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 193
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
1619 49 kB z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 193
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1618 191 kB z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
1617 26 kB z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ
1585 33 kB z dnia 2 października 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1584 47 kB z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 188
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1577 18 kB z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 183
USTAWA
1524 17 kB z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 180
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1505 37 kB z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 178
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1483 206 kB z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 176
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1451 20 kB z dnia 4 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 170
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1393 1,2 MB z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 133
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1123 2,5 MB z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
1122 134 kB z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 10
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0098 261 kB z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2002 r. Nr 2
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0025 324 kB z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.