Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
2338 125 kB z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2333 438 kB z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 230
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2302 91 kB z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 227
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
2254 162 kB z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 227
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2250 2.9 MB z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
2249 153 kB z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 220
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
2180 775 kB z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 219
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2161 647 kB z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 215
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2116 815 kB z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 207
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
2014 23 kB z dnia 9 października 2003 r. w sprawie wejścia w życie korekty (Corrigendum 2) do dokumentu ECE/TRANS/160, Vol. I i II stanowiącego jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz z załącznikami A i B
2013 20 kB z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 192
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1878 1.5 MB z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1858 712 kB z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzory karty pojazdu oraz jej opisu.
1857 137 kB z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 169
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1648 125 kB z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 161
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1567 21 kB z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 161
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1565 32 kB z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
1564 621 kB z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 149
USTAWA
1452 1,85 MB z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
1451 310 kB z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 137
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1310 18 kB z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 130
USTAWA
1190 30 kB z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 124
USTAWA
1152 134 kB z dnia 16 lipca 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 110
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1048 18 kB z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 108
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1014 306 kB z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 107
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1008 56 kB z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 62
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0563 331 kB z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 58
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0515 281 kB z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 52
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0458 18 kB z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 32
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0262 3,2 MB z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 20
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
0172 48 kB z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0144 65 kB z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 5
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
0062 32 kB z dnia 13 stycznia 2003 r. o sprostowaniu błędu