Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
2338 alt
125 kB
z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2333 alt
438 kB
z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 230
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2302 alt
91 kB
z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 227
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
2254 alt
162 kB
z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 227
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2250 alt
2.9 MB
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
2249 alt
153 kB
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 220
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
2180 alt
775 kB
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 219
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2161 alt
647 kB
z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 215
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2116 alt
815 kB
z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 207
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
2014 alt
23 kB
z dnia 9 października 2003 r. w sprawie wejścia w życie korekty (Corrigendum 2) do dokumentu ECE/TRANS/160, Vol. I i II stanowiącego jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz z załącznikami A i B
2013 alt
20 kB
z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 192
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1878 alt
1.5 MB
z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1858 alt
712 kB
z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzory karty pojazdu oraz jej opisu.
1857 alt
137 kB
z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 169
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1648 alt
125 kB
z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 161
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1567 alt
21 kB
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 161
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1565 alt
32 kB
z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
1564 alt
621 kB
z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
    Ujednolicony tekst ustawy w sprawie rejestracji pojazdów - stan prawny na dzień 01.10.2003 r.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 149
USTAWA
1452 alt
1,85 MB
z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
1451 alt
310 kB
z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 137
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1310 alt
18 kB
z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 130
USTAWA
1190 alt
30 kB
z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 124
USTAWA
1152 alt
134 kB
z dnia 16 lipca 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 110
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1048 alt
18 kB
z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 108
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1014 alt
306 kB
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 107
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1008 alt
56 kB
z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 62
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0563 alt
331 kB
z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 58
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0515 alt
281 kB
z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 52
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0458 alt
18 kB
z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 32
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0262 alt
3,2 MB
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 20
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
0172 alt
48 kB
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0144 alt
65 kB
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z 2003 r. Nr 5
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
0062 alt
32 kB
z dnia 13 stycznia 2003 r. o sprostowaniu błędu