Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2560

600 kB z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2551

100 kB z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2547

140 kB z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2546

520 kB z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2525

270 kB z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

2519

250 kB z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 23.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

2482

540 kB z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 20.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2466

100 kB z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2390

110 kB z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 06.11.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2143

100 MB z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 05.11.2019 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2130

850 kB z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.09.2019 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1840

120 kB z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 25.09.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1825

300 kB z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.09.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1787

270 kB z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 06.08.2019 r.
USTAWA

1466

160 kB z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. MI z dn. 18.07.2019 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0036

360 kB z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1297

100 kB z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1288

500 kB z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1274

140 kB z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1272

230 kB z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 09.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1270

110 kB z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 09.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1268

110 kB z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.06.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1144

110 kB z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.06.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1143

360 kB z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.06.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1142

110 kB z dnia 30 maja 2019 r. zzmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.04.2019 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

0769

ADR 1

ADR 2

 

4,58 MB

6,15 MB

z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.03.2019 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0510

440 kB z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 07.03.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

0448

460 kB z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie badań technicznych pojazdów służb

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 01.03.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0410

100 kB z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.02.2019 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

0382

730 kB z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 14.01.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0062

100 kB z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

 

 

 

Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl