Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 23.11.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2200

50 kB z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 23.10.2018 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

2026

400 kB z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 17.10.2018 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOTITEJ POLSKIEJ

1990

1,4 MB z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.09.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJI

1764

100 kB z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1240

100 kB z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1057

100 kB z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1054

110 kB z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1053

100 kB z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1050

110 kB z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1049

120 kB z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1048

100 kB z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1047

100 MB z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1046

100 kB z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 24.05.2018 r.
USTAWA

1000

430 kB z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.05.2018 r.
USTAWA

0957

300 kB z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 14.05.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY

0893

390 kB z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 09.05.2018 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY

0855

103 kB z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

 

 

Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl