Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 238 z dn. 6 grudnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2010 7,39 MB z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 237 z dn. 6 grudnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2009 4,78 MB z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 219 z dn. 31 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1869 200 kB z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 201 z dn. 14 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1672 235 kB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 201 z dn. 14 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1667 210 kB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 201 z dn. 14 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1666 90 kB z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 200 z dn. 13 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1654 350 kB z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 200 z dn. 13 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
1653 80 kB z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 187 z dn. 29 września 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1572 150 kB z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
1571 1,7 MB z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 180 z dn. 20 września 2005 r.
USTAWA
1497 1,21 MB z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 178 z dn. 16 września 2005 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
1481 22 kB z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 162 z dn. 25 sierpnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1360 2,47 MB z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 155 z dn. 17 sierpnia 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1303 80 kB z dnia 10 sierpnia 2005 r.w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
1302 28,3 kB z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 151 z dn. 10 sierpnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1266 66,4 kB z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 141 z dn. 29 lipca 2005 r
USTAWA
1184 188 kB z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 139 z dn. 27 lipca 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1168 195 kB z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 133 z dn. 20 lipca 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1119 150 kB z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 116 z dn. 29 czerwca 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0974 600 kB z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 116
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0973 47 kB z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 109 z dn. 21 czerwca 2005 r.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
0925 31 kB z dnia 7 czerwca 2005 r. sygn. akt K 23/04

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 108 z dn. 20 czerwca 2005 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0908 6,4 MB z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 103 z dn. 13 czerwca 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0871 107 kB z dnia 6 czerwca 2005 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
0870 100 kB z dnia 6 czerwca 2005 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 90 z dn. 23 maja 2005 r.
USTAWA
0756 188 kB z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 84 z dn. 16 maja 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0723 2,0 MB z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 77 z dn. 04 maja 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0675 38 kB z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 62 z dn. 18 kwietnia 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0554 240 kB z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 30 z dn. 18 lutego 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0253 39 kB z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 25 z dn. 11 lutego 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0211 751 kB z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 25 z dn. 11 lutego 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0209 479 kB z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 25 z dn. 11 lutego 2005 r.
USTAWA
0202 1.4 MB z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji