Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 238 z dn. 6 grudnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2010 alt
7,39 MB
z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 237 z dn. 6 grudnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2009 alt
4,78 MB
z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 219 z dn. 31 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1869 alt
200 kB
z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 201 z dn. 14 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1672 alt
235 kB
z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 201 z dn. 14 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1667 alt
210 kB
z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 201 z dn. 14 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1666 alt
90 kB
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 200 z dn. 13 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1654 alt
350 kB
z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 200 z dn. 13 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
1653 alt
80 kB
z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 187 z dn. 29 września 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1572 alt
150 kB
z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
1571 alt
1,7 MB
z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 180 z dn. 20 września 2005 r.
USTAWA
1497 alt
1,21 MB
z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 178 z dn. 16 września 2005 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
1481 alt
22 kB
z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 162 z dn. 25 sierpnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1360 alt
2,47 MB
z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 155 z dn. 17 sierpnia 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1303 alt
80 kB
z dnia 10 sierpnia 2005 r.w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
1302 alt
28,3 kB
z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 151 z dn. 10 sierpnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1266 alt
66,4 kB
z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 141 z dn. 29 lipca 2005 r
USTAWA
1184 alt
188 kB
z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 139 z dn. 27 lipca 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1168 alt
195 kB
z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 133 z dn. 20 lipca 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1119 alt
150 kB
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 116 z dn. 29 czerwca 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0974 alt
600 kB
z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poz.wersja
.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0973 alt
47 kB
z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 109 z dn. 21 czerwca 2005 r.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
0925 alt
31 kB
z dnia 7 czerwca 2005 r. sygn. akt K 23/04
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 108 z dn. 20 czerwca 2005 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0908 alt
6,4 MB
z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 103 z dn. 13 czerwca 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0871 alt
107 kB
z dnia 6 czerwca 2005 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
0870 alt
100 kB
z dnia 6 czerwca 2005 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 90 z dn. 23 maja 2005 r.
USTAWA
0756 alt
188 kB
z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 84 z dn. 16 maja 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0723 alt
2,0 MB
z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 77 z dn. 04 maja 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0675 alt
38 kB
z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 62 z dn. 18 kwietnia 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0554 alt
240 kB
z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 30 z dn. 18 lutego 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0253 alt
39 kB
z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 25 z dn. 11 lutego 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0211 alt
751 kB
z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 25 z dn. 11 lutego 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0209 alt
479 kB
z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
poz.wersja
.pdf
Dz. U. Nr 25 z dn. 11 lutego 2005 r.
USTAWA
0202 alt
1.4 MB
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji