Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 235 z dn. 19 grudnia 2006 r.
USTAWA
1701 1,08 MB z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 220 z dn. 1 grudnia 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1607 56 kB z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 217 z dn. 29 listopada 2006 r.
USTAWA
1589 1,3 MB z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
1588 2,3 MB z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 205 z dn. 15 listopada 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1513 144 kB z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów
1512 1,71 MB z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 203 z dn. 10 listopada 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1502 251 kB z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 189 z dn. 19 października 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1398 390 kB z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 182 z dn. 10 października 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1344 218 kB z dnia 29 września 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 164 z dn. 14 września 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1161 536 kB z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 100 z dn. 14 czerwca 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
0695 44 kB z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 86 z dn. 23 maja 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0600 77 kB z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 70 z dn. 25 kwietnia 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0489 1.8 MB z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 65 z dn. 19 kwietnia 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0462 34 kB z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
0461 236 kB z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
0460 81 kB z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 59 z dn. 10 kwietnia 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0421 30 kB z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 58 z dn. 7 kwietnia 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0407 64 kB z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego
0406 123 kB z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 56 z dn. 05 kwietnia 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0395 134 kB z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 47 z dn. 22 marca 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0343 229 kB z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 46 z dn. 21 marca 2006 r
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
0329 24 kB z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 42 z dn. 14 marca 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0291 118 kB z dnia 1 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 40 z dn. 10 marca 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0275 1,19 MB z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 36 z dn. 2 marca 2006 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
0253 132 kB z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 17 z dn. 2 lutego 2006 r.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
0141 37 kB z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt K 21/05

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 8 z dn. 19 stycznia 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
0047 790 kB z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej