Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 241 z dn. 27 grudnia 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
1765 64 kB z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 192 z dn. 19 października 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1393 321 kB z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 186 z dn. 11 października 2007 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1322 2,5 MB z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 176 z dn. 25 września 2007 r.
USTAWA
1238 2,69 MB z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 158 z dn. 31 sierpnia 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
1105 167 kB z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 155 z dn. 28 sierpnia 2007 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1095 108 kB z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 137 z dn. 31 lipca 2007 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU
0968 1,9 MB z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 123 z dn. 09 lipca 2007 r.
USTAWA
0845 158 kB z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 121 z dn. 06 lipca 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0839 142 kB z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 99 z dn. 5 czerwca 2007 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
0667 26 kB z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 90 z dn. 23 maja 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
0604 91 kB z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 36 z dn. 28 lutego 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
0229 345 kB z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 34 z dn. 26 LUTEGO 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
0211 43 kB z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 5 z dn. 12 stycznia 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
 
0035 666 kB z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez innych inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych