Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 29.12.2010 r. Nr 250
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1681 1,4 MB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.12.2010 r. Nr 247
USTAWA
1652 56 kB z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 20.08.2010 r. Nr 152
USTAWA
1018 60 kB z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 06.08.2010 r. Nr 140
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0946 28 kB z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 02.07.2010 r. Nr 118
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0802 40 kB z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 23.06.2010 r. Nr 110
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0729 48 kB z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 16.04.2010 r. Nr 63
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
0395 888 kB z dnia 29 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 01.02.2010 r. Nr 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0072 416 kB z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
0075 48 kB

z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów