Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.11.2017 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2087

233 kB z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 08.11.2017 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2079

233 kB z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 07.11.2017 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

2060

420 kB z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 17.10.2017 r.
USTAWA

1926

240 kB z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 09.06.2017 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN DO ZAŁĄCZNIKÓW A I B DO UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR), SPORZĄDZONEJ W GENEWIE DNIA 30 WRZEŚNIA 1957 R.

1119_1

1119_2

58,7 MB

71,7 MB

z dnia 28 luty 2017 ADR Tom 1 / ADR Tom 2

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.05.2017 r.
USTAWA

0935

160 kB z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 17.03.2017 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

0577

520 kB z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 20.01.2017 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

0128

1,2 MB z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 

 

 

Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl