Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2285

230 kB z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 29.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2211

100 kB z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

2152

60 kB z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2130

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2129

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2128

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2127

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2126

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2125

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2124

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2123

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2118

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2117

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2116

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2114

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2113

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2107

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2106

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2105

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2104

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 20.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2090

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.12.2016 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

2022

1,4 MB z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.12.2016 r.
USTAWA

2001

70 kB z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.08.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1377

1,3 MB z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 17.08.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1269

400 kB z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.07.2016 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA

1088

900 kB z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 21.07.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

1075

200 kB z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 21.07.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

1074

200 kB z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 21.07.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

1072

300 kB z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.07.2016 r.
>OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

1038

7,1 MB z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 21.06.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0880

100 kB z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.06.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

0858

700 kB z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.05.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

0651

100 kB z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.04.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

0488

140 kB z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.04.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0483

110 kB z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.03.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0433

100 kB z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.03.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0431

100 kB z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.03.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0430

120 kB z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.03.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0413

100 kB z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.02.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0248

100 kB z dnia 22 luty 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 

 Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl