Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021    2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2285

230 kB z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 29.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2211

100 kB z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

2152

60 kB z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2130

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2129

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2128

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2127

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2126

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2125

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2124

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2123

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2118

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2117

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2116

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2114

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2113

60 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2107

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2106

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2105

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2104

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 20.12.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2090

100 kB z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.12.2016 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

2022

1,4 MB z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.12.2016 r.
USTAWA

2001

70 kB z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.08.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1377

1,3 MB z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 17.08.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1269

400 kB z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 22.07.2016 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA

1088

900 kB z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 21.07.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

1075

200 kB z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 21.07.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

1074

200 kB z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 21.07.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

1072

300 kB z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.07.2016 r.
>OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

1038

7,1 MB z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 21.06.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0880

100 kB z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.06.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

0858

700 kB z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.05.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

0651

100 kB z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.04.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

0488

140 kB z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.04.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0483

110 kB z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.03.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0433

100 kB z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.03.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0431

100 kB z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.03.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0430

120 kB z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.03.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0413

100 kB z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.02.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0248

100 kB z dnia 22 luty 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 

 Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl