Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 29.12.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

2246

100 kB z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 24.12.2015 r.
USTAWA

2183

125 kB z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.11.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1968

100 kB z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.11.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1967

100 kB z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.11.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1966

100 kB z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.11.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1965

100 kB z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.11.2015 r.
USTAWA

1893

220 kB z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 08.09.2015 r.
USTAWA

1326

90 kB z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.08.2015 r.
USTAWA

1273

220 kB z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.07.2015 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1077

290 kB z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.07.2015 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1076

380 kB z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 25.06.2015 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

0882

- z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.06.2015 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

0776

1.7 MB z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.05.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

0681

720 kB z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 14.05.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

0670

120 kB z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 17.04.2015 r.
USTAWA

0541

750 kB z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 05.03.2015 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

0305

1.0 MB z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia