Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.12.2014 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1836

1.2 MB z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.12.2014 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1828

570 kB z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 17.12.2014 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1813

630 kB z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 05.12.2014 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1727

1.4 MB z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 05.11.2014 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1522

9 MB z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 28.10.2014 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1465

270 kB z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 20.10.2014 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

1421

310 kB z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 02.10.2014 r.
POROZUMIENIE WYKONAWCZE

1318

1.9 MB z dnia 1 lipca 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 08.08.2014 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

1066

220 kB z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.06.2014 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

0852

370 kB z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 23.06.2014 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

0816

270 kB z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.06.2014 r.
USTAWA

0768

280 kB z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.05.2014 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

0709

170 kB z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.05.2014 r.
USTAWA

0486

230 kB z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 28.03.2014 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

0407

100 kB z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 13.03.2014 r.
USTAWA

0312

280 kB z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.02.2014 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

0184

210 kB z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 07.01.2014 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

0026

170 kB z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR