Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1725

alt
180 kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1720

alt
180 kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1718

alt
250 kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1716

alt
230 kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1700

alt
270 kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1699

alt
220 kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1698

alt
200 kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 30.12.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1679

alt
300 kB
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 30.12.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1675

alt
300 kB
z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 16.09.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

1076

alt
470 kB
z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 11.09.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1054

alt
580 kB
z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 22.08.2013 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0951

alt
1 MB
z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz.

wersja
.pdf
wersja
.pdf 
Dz. U. z dn. 16.07.2013 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

0815

alt
Tom 1
39 MB
alt
Tom 2
30 MB
z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 11.07.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, MINISTRA FINANSÓW 
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

0807

alt
174 kB
z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 21.06.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0711

alt
352 kB
z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 21.06.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0710

alt
451 kB
z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 20.06.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0704

alt
451 kB
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 20.06.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0703

alt
174 kB
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 20.06.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0701

alt
432 kB
z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 29.05.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

0622

alt
175 kB
z dnia 23 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 29.05.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

0617

alt
345 kB
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 27.05.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0610

alt
360 kB
z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 27.05.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0607

alt
170 kB
z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 11.04.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0446

alt
170 kB
z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 11.04.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0445

alt
170 kB
z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 28.03.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0408

alt
1 MB
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 28.03.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0407

alt 
630 kB
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 28.03.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0406

alt
320 kB
dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

poz.

wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 26.03.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0396

alt
260 kB
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
poz.

wersja
.pdf

Dz. U. z dn. 12.03.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0337

alt
210 kB
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

poz.

wersja
.pdf

Dz. U. z dn. 09.01.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
0030 alt
180 kB
z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia