Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 21.12.2012 r.
USTAWA

1448

500 kB z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.12.2012 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1428

220 kB z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 05.12.2012 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1364

400 kB z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 16.11.2012 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1262

175 kB z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.10.2012 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1137

1.20 MB z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 07.09.2012 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0997

780 kB z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 07.09.2012 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0996

2,45 MB z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 16.05.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

0525

182 kB z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 25.04.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

0447

368 kB z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 07.03.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

0247

472 kB z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 20.02.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0192

255 kB z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.01.2012 r. 
USTAWA
0113 160 kB z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym