Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 30.12.2011 r. Nr 294
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1737 alt
36 kB
z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 08.11.2011 r. Nr 236
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1401 alt
36 kB
z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 24.10.2011 r. Nr 227
USTAWA
1367 alt
168 kB
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 29.09.2011 r. Nr 206
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1218 alt
28 kB
z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 12.09.2011 r. Nr 188
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1121 alt
107 kB
z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 11.08.2011 r. Nr 165
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, FINANSÓW, OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
0992 alt
237 kB
z dnia 2 sierpnia 2011 r.w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 29.07.2011 r. Nr 156
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0932 alt
56 kB
z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 26.07.2011 r. Nr 153
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA MSWiA, FINANSÓW ORAZ OBRONY
0910 alt
88 kB
z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 07.06.2011 r. Nr 115
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0667 alt
48 kB
z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 31.05.2011 r. Nr 110
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
0641 alt
300 kB
z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 23.05.2011 r. Nr 104
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0607 alt
48 kB
z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
0604 alt
310 kB
z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 18.05.2011 r. Nr 102
USTAWA
0585 alt
320 kB
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 04.03.2011 r. Nr 47
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0242 alt
48 kB
z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 18.02.2011 r. Nr 36
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0183 alt
40 kB
z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
0182 alt
53 kB
z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
poz.wersja
.pdf
Dz. U. z dn. 10.02.2011 r. Nr 30
USTAWA
0151 alt
225 kB
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami