Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.12.2011 r. Nr 294
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1737 36 kB z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 08.11.2011 r. Nr 236
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1401 36 kB z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 24.10.2011 r. Nr 227
USTAWA
1367 168 kB z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 29.09.2011 r. Nr 206
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1218 28 kB z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.09.2011 r. Nr 188
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1121 107 kB z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.08.2011 r. Nr 165
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, FINANSÓW, OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
0992 237 kB z dnia 2 sierpnia 2011 r.w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 29.07.2011 r. Nr 156
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0932 56 kB z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.07.2011 r. Nr 153
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA MSWiA, FINANSÓW ORAZ OBRONY
0910 88 kB z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 07.06.2011 r. Nr 115
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0667 48 kB z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.05.2011 r. Nr 110
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
0641 300 kB z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 23.05.2011 r. Nr 104
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0607 48 kB z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
0604 310 kB z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.05.2011 r. Nr 102
USTAWA
0585 320 kB z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 04.03.2011 r. Nr 47
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0242 48 kB z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.02.2011 r. Nr 36
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0183 40 kB z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
0182 53 kB z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.02.2011 r. Nr 30
USTAWA
0151 225 kB z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami