Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pismo wysłane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie wyznaczania terminu badania technicznego...

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Wydawanie pozwoleń czasowych, w sytuacji braku wiedzy ze strony urzędników o stanie technicznym pojazdu.

czytaj Stanowisko


Opinia prawna z dnia 25 września 2013 r. dotycząca odpowiedzialności pracowników wydziału komnikacji w zakresie wydawania pozwoleń czasowych.

czytaj - Opinie prawne


Serdecznie zapraszamy na kolejny organizowany przez Nas cykl spotkań szkoleniowych. Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym roku zanim weszły w życie nowe przepisy (Dz.U.996/2012) Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz wielu uczestników poprzednich spotkań zapoznało się z naszymi materiałami (w tym z opiniami prawnymi) i zmieniło pogląd na niektóre sprawy związane z badaniami technicznymi pojazdów. W związku z powyższym, zachęcamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych, podczas których omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:...

Pismo oraz karta zgłoszeniowa z harmonogramem


Pismo wysłane do TDT w Warszawie odnośnie wyznaczania terminu 14 dni na pierwszej stronie zaświadczenia. 

czytaj pismo


Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w piśmie z dnia 18 lipca 2013 roku przedstawiło stanowisko w sprawie rejestracji sprowadzanych używanych pojazdów, niepodlegających rejestracji w państwie pochodzenia, w kontekście wprowadzenia w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym definicji nowego pojazdu.

czytaj Pismo MTBiGM


Przyszłość badań technicznych

  1. Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego  
  2. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie pakietu dotyczącego przydatności do ruchu drogowego...
  3. Poprawki w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającego dyrektywę 2009/40/WE

  

czytaj Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego 

czytaj Opinia EKES

czytaj Poprawki


Trzy "Szkoły?" - wyznaczanie terminów po ich upływie

Którą wybrać, aby Prezydent lub Starosta nie cofnął uprawnień?

 

czytaj pismo w sprawie wyznaczania terminów po ich upływie


Rejestracja zbioru danych GIODO - wniosek. Jak zarejestrować zbiór danych osobowych?

czytaj Warto wiedzieć


Zbiorniki Irene dozwolone

Sąd drugi raz obalił decyzję niekorzystną dla producenta samochodowych zbiorników na gaz — znów ze względów proceduralnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) uchylił decyzję ministra infrastruktury (obecnie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej) nakazującą firmie Irene z Dąbrówki Czarnej opodal Słupska wycofanie z eksploatacji samochodowych zbiorników na gaz, które nie uzyskały zgody Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) na eksploatację. W praktyce oznaczało to nakaz wymontowania 2 tys. zbiorników z jeżdżących po Polsce aut.

czytaj Warto Wiedzieć