Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 


14.01.2014 r.

 

Stacje Kontroli Pojazdów

 

 

 

Zarówno diagności jak i właściciele stacji kontroli pojazdów od wielu lat oczekują zwiększenia cen wskazanych w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. Wobec powyższego, w załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy opracowany wniosek o podjęcie działań w sprawie waloryzacji i urealnienia cen oraz rozszerzenia katalogu o nowe pozycje w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. Wniosek powinien zostać wypełniony i przysłany na nasz adres przez wszystkich zainteresowanych, zarówno diagnostów jak i właścicieli stacji. Istnieje zatem możliwość, aby z jednej stacji kontroli pojazdów wpłynęło kilka wniosków – im więcej wniosków uzyskamy, tym większa będzie możliwość działania w tym zakresie.

 

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji w środowisku diagnostycznym ponieważ istotne jest, aby każdy zainteresowany mógł wypełnić wniosek, który udostępniony jest również na stronach www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl

 

Zapraszamy również do przeanalizowania informacji zamieszczonej w listopadzie 2013 r. „Wydawanie pozwoleń czasowych, w sytuacji braku wiedzy ze strony urzędników o stanie technicznym pojazdu”. Artykuł zawiera ciekawe pytanie: Czy musi dojść do śmiertelnego wypadku, aby wszyscy urzędnicy zrozumieli, że nie można wydać pozwolenia czasowego, które dopuszcza pojazd do ruchu, bez wiedzy o stanie technicznym pojazdu i jego aktualnym badaniu technicznym?

 

 

Z poważaniem

Artur Sałata


Pobierz Wniosek

 

Zapraszamy do dyskusji na ogólnodostepnym forum www.forum.stacja.com.pl
w dziale "Diagności", która pozwoli dodatkowo wyartykułować najważniejsze
kwestie w procesie przygotowania odpowiedniego stanowiska do MIiR.