Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pismo Senatora RP do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojących praktyk TDT z dnia 3 kwietnia 2018 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Seminaria szkoleniowe SITK RP o/Krosno - z uwagi na duże zainteresowanie organizowanymi seminariami szkoleniowymi pod nazwą "ZMIANY W SYSTEMIE BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW" informujemy, że rejestracja uczestników w każdym miejscu rozpocznie się od godz. 8:00. Ponadto do udziału w seminariach szkoleniowych w kolejnych terminach zapraszam przedstawicieli SKP, którzy z różnych względów nie mogli przybyć w marcu br.

Przekazujemy treść Listu Otwartego wystosowanego przez Redakcje Kwartalnika Towary Niebezpieczne (Bezpieczeństwo w Logistyce) do Premiera Rządu RP oraz Parlamentarzystów w sprawie niepokojących praktyk TDT i budzących wątpliwości co do ich celowości prac legislacyjnych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

UWAGA!

Z przyczyn od nas niezależnych seminarium szkoleniowe organizowane SITK RP oddział Krosno w dniu 23.03.2018 r. w Dobieszkowie k. Łodzi zostało przeniesione do Pabianic - Willa Impresja ul. Żeromskiego 20A

Z powyższych względów spotkanie rozpocznie się z opóźnieniem ok. godziny 10.00

Ze względu na duże zainteresowanie czas rejestracji nie ulega zmianie. Zapraszamy od godziny 8.30

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 marca 2018 r.

czytaj Projekty aktów prawnych - Ustawy


 

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rezygnacji tworzenia Centrów Badań Transportowego Dozoru Technicznego, w tym powstawania rządowych stacji TDT.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


 

Zapraszamy do zapoznania się z pismem skierowanym do organów administracji rządowej:

  • w kontekście przepisów mających wejść w życie dnia 20 maja 2018 r. wraz z udzielona odpowiedzią. 
  • w sprawie klasyfikacji pojazdów. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

Szczegóły zostaną omówione podczas organizowanych seminariów szkoleniowych w marcu i kwietniu 2018 r.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


 

Szanowni Państwo,

Wszyscy, mimo wielu trudności, przebrnęliśmy przez etap dotyczący podłączenia stacji kontroli pojazdów do systemu CEPiK 2.0. Dokonane wdrożenie uzależnia wykonywanie niektórych procesów zgodnie np. z słownikami udostępnianymi przez MC/COI – żaden z producentów nie ma wpływu na ich zawartość. Oprócz wdrożenia systemu CEP, zmianie uległy również inne przepisy związane z pracą diagnostów samochodowych, o czym poczytać można na www.forumdiagnostow.pl . Szeroki zakres materiałów na ten temat zamieszczony jest na stronie www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl, jednak część zagadnień przedstawione będzie jedynie podczas seminariów szkoleniowych organizowanych przez SITK RP O/Krosno w marcu i kwietniu 2018 r. (harmonogram i tematyka zamieszczona jest na wymienionych stronach).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wdrożenie CEP wymusiło na diagnostach samochodowych wykonywanie badań technicznych, dla których nowych reguł postępowania nie określono, a muszą być przeprowadzane i dokumentowane tak, jak było przedstawiane w poprzednich latach na spotkaniach organizowanych przez SITK RP O/Krosno.

Ważnym elementem funkcjonowania każdej stacji kontroli pojazdów jest wybór programu zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo diagnoście samochodowemu. Działania podejmowane przez producenta programu SKP PRO firmę JaPa w zakresie poprawiania jego funkcjonalności przed i po wdrożeniu CEPiK 2.0 powodują, że użytkowany od 17 lat program SKP PRO stał się w końcu programem o najlepszych walorach użytkowych w swojej branży, który jako jedyny od wielu lat pozwala prowadzić dokumentację na stacjach kontroli pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2018 została zmieniona nazwa ulicy siedziby firmy „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki. W związku z dokonaną zmianą w dniu 29 stycznia 2018 r w CEIDG faktury są i będą wystawiane z nową nazwą ulicy. Korespondencję najlepiej wysyłać na skrytkę pocztową – szczegóły w załączniku.

Wszystkim dziękuję za okazaną cierpliwość i pomoc w związku z pracami integracyjnymi systemu CEPiK 2.0.


Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów szkoleniowych pod nazwą:

„Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów”

 

czytaj - Seminaria szkoleniowe 2018 r.


 

Komunikat MC dotyczący pracy Stacji Kontroli Pojazdów w sytuacji gdy SKP nadal nie uzyskała możliwości przekazywania danych do nowej CEP w trybie on-line

czytaj - CEPIK