Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Z A P R A S Z A M 

do uczestnictwa w seminariach związanych z systemem badań technicznych, które zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu 2019 r. przez SITK RP o/Krosno przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi i CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna z Katowic pod nazwą:

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

 

czytaj - Seminarium 2019 r.


PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Infrastruktury:

- (nr 247) z dnia 4 grudnia 2018 r. (druk 2985) – kontynuacja

- (nr 245) z dnia 23 listopada 2018 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Zyczenia

Pismo wysłane do partii Prawa i Sprawiedliwości.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Posiedzenie Sejmu w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pismo SITK RP o/Krosno skierowane do posłów na Sejm RP w sprawie odrzucenia wyjątkowo kontrowersyjnego projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

czytaj Wyjaśnianie spraw


Korespondencja do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z załącznikami przesłana przez Grzegorza Krzemienieckiego po posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 04 grudnia 2018 r. 

czytaj Forum

czytaj Projekty ustaw


Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985) – kontynuacja.

Posiedzenie z udziałem Artura Sałaty SITK RP o/Krosno oraz Grzegorza Krzemienieckiego

czytaj Wyjaśnianie spraw


W dniu 30 listopada 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie w celu omówienia głównych założeń ...

czytaj CEPIK


 

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

czytaj Wyjaśnianie spraw