Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej


Karta zgłoszeniowa  do pobrania - PDF

Pismo do pobrania - PDF

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej 


seminarium lodz 08.03.2019


Seminarium RODO

Sprawdź, czy Stacja Kontroli Pojazdów współpracując z mfind właścicielem marki PUNKTA może osiągnąć korzyści do 50 tys., a diagnosta do 5 tys. zł. ?

Warszawa 08.10.2019 r.   -   Lublin 09.10.2019 r.   -   Rudna k/Rzeszowa 10.10.2019 r.


 

Łódź, dnia 12 września 2019 r.

 

Stacje Kontroli Pojazdów

wg. rozdzielnika


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach związanych z ochroną danych osobowych w systemie badań technicznych, przy współudziale Agencji Ubezpieczeniowej mfind Sp. z o.o. właściciela marki PUNKTA oraz AllSafe Sp. z o.o. pod nazwą:

 

„Bezpieczna i efektywna ochrona danych osobowych na SKP”.

 

W trakcie spotkania planujemy omówić następujące zagadnienia:

    1. „Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia 2016/679 (RODO)”. Praktyczne aspekty wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO. Prowadzący: Maciej Strycharz – inspektor ochrony danych osobowych z wieloletnim doświadczeniem w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym oraz podmiotach publicznych, Prezes Zarządu AllSafe Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu administrowania bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Prowadzi audyty zgodności z RODO, wdrożenia dokumentacji oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Przewidywany czas trwania prezentacji RODO wynosi 3-3,5 godziny. Program prezentacji:
     1. Jaki jest zakres stosowania RODO?
     2. Jakie definicje wprowadza RODO?
     3. Jakie są naczelne zasady RODO?
     4. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe?
     5. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?
     6. Jakie są podstawowe obowiązki administratora? Jakich błędów nie popełnić by uniknąć naruszeń?
     7. Jaką dokumentację należy prowadzić?
     8. Czy należy powołać inspektora ochrony danych?
     9. Jakie są uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jakie grożą sankcje za nieprzestrzeganie RODO?
    2. Zalecenia wynikające z wymogów MC/CEP i RODO. Prowadzenie dokumentacji na stacji kontroli pojazdów w zakresie ochrony danych osobowych w oparciu o zespół kryteriów programu SKP PRO w związku z wprowadzeniem nowych elementów do programu. Czy Stacja Kontroli Pojazdów powinna zachować dotychczasowe formy zbierania danych?
    3. Przetwarzanie danych w zakresie oferowania ubezpieczeń komunikacyjnych przez mfind właściciela marki PUNKTA dla pojazdów klientów stacji kontroli pojazdów oraz stacji kontroli pojazdów. Zasady współpracy ze Stacją Kontroli Pojazdów oraz wynikające z niej korzyści, które może osiągnąć Stacja Kontroli Pojazdów i diagności samochodowi w ciągu najbliższych lat. Zawarcie samej umowy z mfind nie wiąże się z żadnymi kosztami. Ubezpieczenie OC dla Stacji Kontroli Pojazdów i zatrudnionych diagnostów samochodowych.

Podczas spotkania zapewniamy serwis kawowy i lunch. Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne oraz stosowny certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy tj. prezesa, dyrektora, właściciela, prokurenta, pełnomocnika itp. W przypadku stacji kontroli pojazdów, które mają podpisaną umowę o współpracy z SITK RP Oddział w Krośnie udział w seminarium dla jednej osoby jest bezpłatny.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej mailem lub faxem we wskazanym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania,na które zapisali się jego uczestnicy, bez podania przyczyny.

 

Z uwagi na ograniczenia lokalowe ilość miejsc jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Mamy nadzieję, iż nasza propozycja okaże się dla Państwa interesująca. W przypadku pojawienia się pytań, prosimy o kontakt.

 

HARMONOGRAM 

 

Lp. Miejsce seminarium Data:
1 Warszawa - Hotel FORT; ul. Modlińska 310/312 08.10.2019 r.
2 Lublin - Zajazd Gościnny; Konopnica 163D 09.10.2019 r.
3 Rudna Mała k. Rzeszowa - Złoty Pałac; Rudna Mała 165a 10.10.2019 r.

 

 

 

Z poważaniem

Grzegorz Krzemieniecki