Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pisma do Prezesa Rady Ministrów w sprawie małych jednorzędowych tablic rejestracyjnych oraz w sprawie dodatkowych wpisów w adnotacjach urzędowych dowodów rejestracyjnych

czytaj Wyjaśnianie spraw


W związku z otrzymaniem odpowiedzi z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na pismo z dnia 23 maja br. do Prezydenta RP informuję, że ...

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pismo w sprawie okresowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust.3 wraz z odpowiedzią wysłaną do Stacji Kontroli Pojazdów.  

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Wyrok Sądu Rejonowego w Szamotułach

czytaj Orzeczenie


 

Oświadczenie blogera nakazane wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy.

czytaj Oświadczenie


 

W związku z sygnałami od diagnostów samochodowych w sprawie odmiennych stanowisk przeprowadzania dodatkowego badania technicznego (VAT, PIT, CIT) po nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., postanowiliśmy udostępnić poniższe materiały. Polecam w szczególności tym organom nadzoru, które wydały już zalecenia.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

W związku z sygnałami od diagnostów samochodowych w sprawie odmiennych stanowisk, aby w przypadku małych tablic badanie techniczne pojazdu kończyć z wynikiem pozytywnym i przedłużać dopuszczanie pojazdów do ruch drogowego albo nie przywiązywać do tego zagadnienia jakiejkolwiek uwagi, postanowiliśmy udostępnić poniższe materiały. Polecam w szczególności tym organom nadzoru, które wydały już zalecenia.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Pismo wysłane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Nowelizacja ustawy - Kodeks karny, w sprawie nadania nowego brzmienia artykułowi 306a dotyczącemu karania osób, które zmieniają wskazania drogomierza lub ingerują w prawidłowość jego pomiaru.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowym tematem, który będzie omawiany na Seminariach w marcu i kwietniu 2019 r. organizowanych przez SITK RP o/Krosno.

Informuję, że w związku z nowelizacją przepisów prawnych od dnia 1 lipca 2018 roku, niektórzy właściciele pojazdów uzyskiwali zmniejszone jednorzędowe tablice rejestracyjne w nielegalny sposób poprzez wprowadzanie w błąd urzędników rejestrujących pojazdy. Niedługo pojazdy z takimi tablicami pojawią się w stacjach kontroli pojazdów.

Podczas seminarium dla diagnostów omówimy dodatkowe tematy...

czytaj więcej...


Pismo wysłane do Premiera Mateusza Morawieckiego

Narażanie diagnostów samochodowych na konsekwencje prawne wskutek braku nowelizacji rozporządzenia

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw