Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej


STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ W KROŚNIE

Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation Department in Krosno

38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     www.klubdiagnosty.pl

Konto Bankowe: PKO BP S.A. O/Krosno Nr 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177

REGON: 370018453         NIP: 684-10-59-472


Krosno, dnia 30.09.2020 r.

 

Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów

00-583 Warszawa

Al. Ujazdowskie 1/3

 

 

 

Dotyczy: Podwyższenie cen określonych w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów

 

Szanowny Panie Premierze

 

W nawiązaniu do złożonej przez nas petycji z dnia 12.03.2020 r. w sprawie urealnienia stawek przewidzianych w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zmianami) poprzez ich podwyższenie co najmniej o 100 % na skutek uwzględnienia m.in. ponad 15 letniej inflacji i innych składników wymienionych w petycji oraz do udzielonego zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji przez Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2020 roku, prosimy o szybkie podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do nowelizacji przepisów prawa w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2021 roku. Jednocześnie informujemy, iż Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE nie jest związana bezpośrednio ze zmianą cen określonych w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Naszym zdaniem nowy cennik, na który od wielu lat czekają właściciele podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów i diagności samochodowi powinien być już dawno urealniony w sposób wskazany przez nas w złożonej petycji. Kolejne podwyższanie opłat dla podmiotów prowadzących SKP np. gazu, energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz pozostałe koszty wskazane w złożonej petycji oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 roku bez zmiany oczekiwanego cennika może w najbliższej przyszłości spowodować likwidację wielu podmiotów w Polsce oraz utratę pracy wielu osób, co w dobie panującej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 może być fatalne w skutkach.

 

Reasumując, prosimy o szybką nowelizację przepisów i zmianę cen bez konieczności łączenia nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów z Dyrektywą 2014/45/UE. Wystarczy jedynie nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia.

 

 

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu: Krzysztof Mikosz

Sekretarz Zarządu: Jacek Bućko

 


 

Pobierz pismo w PDF

 


 

czytaj

PETYCJA SITK RP/o Krosno wraz z Zawiadomieniem Ministra Infrastruktury