Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation

ODDZIAŁ W KROŚNIE

38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     www.klubdiagnosty.pl

Konto Bankowe: PKO BP S.A. O/Krosno Nr 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177

REGON: 370018453         NIP: 684-10-59-472


Krosno, dnia 09 października 2015 r.

 

SITK-124/2015-CR

 

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

 

Dotyczy: Przeprowadzanie badań technicznych po 31 grudnia 2015 r.

 

W nawiązaniu do wysłanego pisma Nr SITK-RP/11/2014-40 z dnia 28.11.2014 r. skierowanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz udzielonej odpowiedzi z dnia 29.12.2014 r. DTD-IV-073-16-ARS/14, a także pisma Nr SITK-56/2015-CR/14 z dnia 16.02.2015 r. i odpowiedzi z dnia 17.03.2015 r. DTD-IV.4400.2.10.2015.AK.1, proszę o wskazanie czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje w 2015 roku rozpoczęcie prac nad przyjęciem nowych regulacji obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku w zakresie umożliwienia wykonywania badań przez podstawową stację kontroli pojazdów albo podstawową stację kontroli pojazdów uprawnioną do przeprowadzania niektórych badań z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów.

 

Udzielenie odpowiedzi dotyczy przyjętej regulacji w 2009 roku w art. 5 ust 1-3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 97 poz. 802), gdzie zostały wprowadzone zmiany ograniczające swobodę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez stacje kontroli pojazdów.

 

Obecnie po przyjęciu nowych regulacji ogłoszonych dnia 5 sierpnia 2015 r. w Dz. U. poz. 1326 podmioty dotychczas niebędące przedsiębiorcami mogą lub będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów wg przepisów odnoszących się do przedsiębiorców (art. 83 ust. 2a i 2b ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Niestety kolejna regulacja z mocy ustawy jest korzystna tylko dla części podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów. Podmioty, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 97 poz. 802) prowadzą podstawową stację kontroli pojazdów albo podstawową stację kontroli pojazdów wykonującą niektóre badania z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów, mogą do dnia 31 grudnia 2015 r. wykonywać badania techniczne w zakresie określonym w posiadanym poświadczeniu.

 

Nadmieniam, że ze stosownym wnioskiem ponad rok temu wystąpił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Z pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 marca br. wynika iż resort przygotowuje propozycję zmian do ustawy –Prawo o ruchu drogowym, w kontekście regulacji dotyczących przeprowadzania badań technicznych pojazdów, w tym badań technicznych dla ciągników rolniczych.

 

Jednocześnie informuję, że w maju i czerwcu bieżącego roku podczas zorganizowanych seminariów szkoleniowych wskazywaliśmy właścicielom stacji kontroli pojazdów i diagnostom samochodowym, iż należy zmienić art. 83 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym w kontekście możliwości prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebędące przedsiębiorcami (np. szkoły). Wystąpiliśmy także do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze stosownym wnioskiem dnia 16 kwietnia 2015 r.

 

Do wiadomości:

  1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  2. Zarząd Krajowy SITK RP
  3. Krajowa Rada Izb Rolniczych
  4. TVP
  5. „SUNRISE” P.H.U Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi
  6. a/a

 

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu

Oddziału SITK RP w Krośnie

inż. Artur Sałata 

Koordynator ds. SKP