Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation

ODDZIAŁ W KROŚNIE

38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     www.klubdiagnosty.pl

Konto Bankowe: PKO BP S.A. O/Krosno Nr 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177

REGON: 370018453         NIP: 684-10-59-472


Międzyrzecz, dnia 29.05.2015 r.

 

SITK-05/2015-BL/A

 

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

 


W nawiązaniu do pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 maja 2015 r. nr DTD.IV.0211.5.2015.mk.8, przedstawiamy następujące stanowisko: W odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (numer z wykazu prac legislacyjnych: 519) – nie wnosimy uwag.

 

W odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania (numer z wykazu prac legislacyjnych: 529) wnosimy następujące uwagi:
Zaproponowana usterka (8.4) nie jest możliwa do stwierdzenia we wskazanej formie tj. „Możliwość uruchomienia silnika pojazdu bez użycia blokady alkoholowej”. Brak regulacji w zakresie określenia szczegółowego sposobu wykonania czynności sprawdzających stanowi uchybienie, które wymagałoby dodania stosownego objaśnienia.
Być może Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju chodziło o dodanie usterki o treści „Możliwość uruchomienia silnika pojazdu bez przeprowadzenia badania na obecność alkoholu”. Wówczas uruchomienie silnika pojazdu bez przeprowadzenia ww. badania stanowiłoby podstawę do określenia wyniku badania jako negatywny.

 

W odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (numer z wykazu prac legislacyjnych: 530) wnosimy następujące uwagi:
Zaproponowana usterka (10.4) nie jest możliwa do stwierdzenia we wskazanej formie tj. „Możliwość uruchomienia pojazdu bez użycia blokady alkoholowej”. Brak regulacji w zakresie określenia szczegółowego sposobu wykonania czynności sprawdzających przez diagnostów samochodowych stanowi uchybienie, które wymagałoby dodania stosownego objaśnienia.
Być może Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju chodziło o dodanie usterki o treści „Możliwość uruchomienia pojazdu bez przeprowadzenia badania na obecność alkoholu”. Wówczas uruchomienie pojazdu bez przeprowadzenia ww. badania stanowiłoby podstawę do określenia wyniku badania jako negatywny.

 

W odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (numer z wykazu prac legislacyjnych: 536) wnosimy następujące uwagi:

Trudno jest odnieść się do proponowanej ceny bez precyzyjnego określenia czasu trwania wymienionych czynności w procedowanym rozporządzeniu.

 

W odniesieniu do pakietu rozporządzeń wykonawczych należy wskazać wprost, w jaki sposób diagnosta samochodowy rozróżni czy pojazd będący przedmiotem badania powinien być wyposażony w blokadę alkoholową.

 


 

 

Pobierz PDF