Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 

Strategia działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości, wypracowana przez grupę roboczą powołaną w przedmiotowej sprawie

 

 

Załącznik do notatki z dnia 02.04.2013 roku

 

Lp.

Teza

Uzasadnienie

Poparcie dla tezy

Tryb wdrożenia

11.

Dostosowanie cennika do aktualnie obowiązującego rozporządzenia dotyczącego zakresu i sposobu wykonywania badań technicznych pojazdów (ujednolicenie zapisów, przejrzysty przekaz).

Obecnie obowiązujący cennik za badania techniczne pojazdów, nie jest dostosowany do przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które dwukrotnie były już zmieniane całkowicie od czasu wejścia tego cennika w życie, tj. od 2004 roku. Jednocześnie powinien pojawić się zapis umożliwiający automatyczną coroczną waloryzację o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS, przy czym pierwsza waloryzacja winna zawierać wskaźnik obejmujący okres od czasu wprowadzenia obecnie obowiązującego cennika (2005). Podstawą funkcjonowania cennika badań technicznych pojazdów pozostają ceny netto.

Urealnienie cen za badanie techniczne poprzez uwzględnienie inflacji od 2004 r. oraz wzrost podatku VAT, a także wzrostu obciążeń w związku z proponowanymi nowelizacjami prawa.

Należy uwzględnić również wprowadzenie kar finansowych za niestosowanie się do cen urzędowych za badanie techniczne.

Dziewięć organizacji zgłosiło poparcie propozycji. 1

 

 

 

Warszawa dnia 5 lutego 2014 roku.

 

Lp.

Teza

Propozycja wdrożenia tezy

11

Dostosowanie cennika do zmienionego rozporządzenia dotyczącego zakresu i sposobu wykonywania badań technicznych pojazdów (ujednolicenie zapisów, przejrzysty przekaz).

Zmienić rozporządzenie w sprawie opłat za wykonywanie badań technicznych pojazdów upraszczając go , jak również aktualizując do obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie badań technicznych pojazdów. Wprowadzić zasady pozwalające na jego samo aktualizację. Teza wymaga natychmiastowej realizacji i powinna zostać wdrożona w działaniu odrębnym.

 

 

Komentarze: