Jeśli inwestor jest dopiero na etapie kupna działki, powinien zapoznać się z wymaganiami Dziennika Ustaw nr 40. Gdy mamy już zakupioną działkę o odpowiednich rozmiarach oraz posiadamy odpowiedni obiekt, ważne jest, aby zaopatrzyć się w projekt obiektu dostosowanego do potrzeb stacji kontroli pojazdów. I tu nasuwa się uwaga ku przestrodze inwestorów – nie wszystkie pracownie projektowe posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające wykonać w sposób właściwy taki projekt, dlatego też niezbędna jest weryfikacja ostatecznej wersji projektu przed uregulowaniem należności. Weryfikacje takie są w stanie wykonać firmy specjalizujące w wyposażaniu stacji kontroli pojazdów. Następnie na podstawie zatwierdzonego projektu należy uzyskać ze starostwa zezwolenie na remont istniejącego obiektu lub budowę.

Kolejnym etapem jest wykonanie wszystkich prac budowlanych – jest to pierwszy ważny element, od którego zależny jest koszt inwestycji, jaką jest Stacja Kontroli Pojazdów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dzisiaj coraz rzadziej budowane są same stacje. Coraz częściej inwestorzy decydują się na postawienie całego kompleksu, który wyposażony jest także w stanowiska warsztatowe (geometria, wulkanizacja, drobne naprawy, przeglądy), co może wpłynąć pozytywnie na rentowność obiektu. Wracając jednak do kosztów, co należy wziąć pod uwagę? Na cenę wpływ mają użyte materiały budowlane oraz wykończeniowe, sposób ogrzewania, a także „luksusy”, np. klimatyzacja, specjalne oświetlenie itp.

Następny etap, który zasadniczo wpływa na koszty, to oczywiście wyposażenie stacji. Możemy mówić o dwóch rozwiązaniach. Pierwsze polega na zestawieniu najtańszego wyposażenia z różnych źródeł, np. z portali aukcyjnych. Ta wersja daje wprawdzie korzyść materialną w momencie kupna, niestety bardzo często w trakcie eksploatacji tych urządzeń wychodzi na jaw niekompetencja sprzedawcy, a czasami nawet jego niechęć do sprawnego załatwienia zgłoszeń, ze względu na brak możliwości z jego strony. W tym momencie bardzo często sprawdza się powiedzenie „Co tanie, to drogie”. Drugim rozwiązaniem jest wyposażenie stacji w zestaw urządzeń z jednej, renomowanej firmy, która wraz ze swoją ofertą zapewni doradztwo w zakresie wyboru sprawdzonych, optymalnych maszyn, jak i całą resztę, tzn. transport, montaż, uruchomienie, szkolenie, zestawienie dokumentacji itp. Istotne jest także sprawdzenie, czy firma oferująca wyposażenie posiada autoryzację producenta w zakresie obrotu handlowego oraz autoryzację „serwisową”, zezwalającą na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

alt

Obowiązkowe wyposażenie stacji kontroli to: stanowisko rolkowe przeznaczone do badania układów hamulcowych – tzw. rolki hamulcowe, urządzenia do kontroli ustawienia kół – tzw. płyty zbieżności, urządzenia przeznaczone do sprawdzania amortyzatorów, hydrauliczne lub pneumatyczne urządzenia umożliwiające sprawdzanie luzów w układzie zawieszenia – tzw. szarpaki, analizatory spalin i dymomierze, opóźnieniomierze, urządzenia do badania hamulca najazdowego przyczep, przyrządy do pomiaru hałasu i ciśnienia w ogumieniu, czujniki gazu, wykrywacze nieszczelności gazowej, odciągi spalin, dźwigniki hydrauliczne kanałowe do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz urządzenia do kontroli regulacji geometrii, a także drobny sprzęt dodatkowy, zgodny z Dz. U. nr 40, poz. 275 z dn. 10.02.2006 r., w którym zamieszczono pełny wykaz urządzeń oraz rozgraniczenie na wyposażenie dla podstawowej SKP i okręgowej SKP.

Kolejny etap procedury to dokonanie odbioru obiektu przez nadzór budowlany i uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku zgodnie z prawem (odbiór budynku przez BHP, PIP, Straż Pożarną).

Gdy procedura odbioru zakończyła się pomyślnie, można ruszyć z montażem urządzeń w przygotowanym do tego budynku. Jeżeli zdecydowaliśmy się na podstawową stację kontroli pojazdów, musimy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa, które reguluje jej minimalne wyposażenie.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by stacja – czy to podstawowa, czy okręgowa, wyposażona była w urządzenia i przyrządy wykorzystywane do przeprowadzania badań i obsługi technicznej pojazdów, które wykraczają poza minimalne wymagania. Mogą to być na przykład: waga nacisku osi, urządzenie do obsługi układów hamulcowych, tester do badania płynu hamulcowego, a także tester diagnostyczny, np. z oscyloskopem.

Bardzo ważną kwestią, którą także należy wziąć pod uwagę, jest wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego. Z czego składa się takie stanowisko? Są to: oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej, instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym co najmniej 0,6 MPa, odpływ ścieków do studzienki bezodpływowej lub do instalacji technologicznej, wentylacja naturalna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna zapewniająca dodatkową awaryjną wymianę powietrza, indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe, ogrzewanie pomieszczenia, alarmowe czujniki nadmiernego poziomu tlenku węgla, gazu płynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdów.

Ostatnim elementem, który musimy wziąć pod uwagę przy planowaniu inwestycji, jest infrastruktura zewnętrzna, na którą składają się stanowisko zewnętrzne do badania hałasu o wymiarach 8,5 m × 16,5 m dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz wymiarach 8,5 m × 10,5 m dla SKP przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t a także miejsca parkingowe dla czterech pojazdów osobowych o DMC do 3,5 t i dwa stanowiska dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony. Nawierzchnia stanowiska powinna być bitumiczna, betonowa, kostkowa, klinkierowa, z płyt betonowych lub kamienno-betonowych.

Ustawodawca wyraźnie określił wymagania, które musi spełnić Stacja Kontroli Pojazdów, natomiast koszt inwestycji może być diametralnie różny w zależności od wielu czynników, takich jak wyobrażenia i wymagania estetyczne inwestora, pomysły projektanta, ostateczna wielkość inwestycji (sama stacja czy kompleks), a także nakład na promocję poprzedzającą otwarcie i późniejsze koszty marketingowe. Wpływ na koszty budowlane ma również lokalizacja inwestycji (w zależności od województwa).

Jak wynika z powyższego artykułu możliwości jest wiele, natomiast ważne jest, by podejść solidnie do tematu, zarówno na etapie biznesplanu, jak i późniejszego wykonawstwa, w szczególności w momencie doboru wyposażenia i urządzeń do stacji, ponieważ to te urządzenia będą później pracować na zysk inwestora.

 

Źródło: http://www.autoexpert.pl