Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 

Zmiany konstrukcyjne samochodu przed jego rejestracją

 

Czy możliwe jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym w pojeździe sprowadzonym z zagranicy przed dokonaniem rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu na terytorium RP?

Odpowiedź: Przeprowadzenie badania, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym jest możliwe przed dokonaniem rejestracji (stałej) danego pojazdu.

Uzasadnienie: Postawione pytanie dotyczy w istocie momentu, w którym dopuszczalne jest dokonanie zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. Art. 81 ust. 11 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym dotyczy bowiem dodatkowego badania technicznego, jakiemu musi podlegać pojazd w którym dokonano przedmiotowych zmian.

Choć w przywołanym przepisie jest mowa o modyfikacjach pojazdu „powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym” to trudno z tego sformułowania poprzez czysto literalną wykładnię wymagać uprzedniego wydania dla pojazdu dowodu rejestracyjnego, tak aby dane w tym dowodzie mogły się zmienić. Prowadziłoby to bowiem do sytuacji nieracjonalnych z funkcjonalnego punktu widzenia. Osoba zamierzająca zmodyfikować sprowadzony z zagranicy pojazd najpierw musiałaby dokonać jego rejestracji, po to tylko aby następnie dokonać w nim przeróbek i po przeprowadzeniu dodatkowego badania wnieść o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym.

Celem użycia sformułowania „powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym” było bowiem zakreślenie zakresu zmian, które wymagają poddania pojazdu dodatkowemu badaniu technicznemu - określenie to jest natomiast możliwe również i przy fizycznym braku polskiego dowodu rejestracyjnego.

Z tego względu udzielono odpowiedzi jak na wstępie.

 

Źródło - http://wartowiedziec.org