Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej


CEPiK 2.0


 

2014.05.13 Warszawa (info ze strony www.japa.com.pl)

 

W dniu 13.05.2014 roku odbyło się spotkanie zespołu roboczego w Departamencie Ewidencji Państwowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Naszą firmę reprezentował p. Jarosław Pakulski. Agenda spotkania inicjującego obejmowała m.in. kwestie związane z rozwiązaniami dla SKP w ramach projektu CEPiK 2.0. Szczegółowa agenda spotkania:

1) Wprowadzenie:
    a. Omówienie aktualnego rozwiązania w kontekście rozszerzenia o stan licznika, w tym przekazanie komunikatów zawierających informacje o przebiegu pojazdu zgromadzone od 1 stycznia 2014 r.
    b. Koncepcja systemu CEPiK 2.0 oraz jego założeń.
    c. Koncepcja podłączenia systemów zewnętrznych do CEPiK 2.0 - w tym SKP.

2) Omówienie przyjętych zmian w komunikacji w zakresie rozszerzenia o stan licznika
    a. Przedstawienie założeń.
    b. Omówienie pytań zgłoszonych przez Producentów oprogramowania dla SKP.

3) Podłączenie do systemu CEPiK 2.0
    a. Warunki wstępne podłączenia do systemu CEPiK 2.0
    b. Uwierzytelnienie i autoryzacja w systemie CEPiK 2.0
          I. Warstwa łącza - VPN oraz SSL
         II. Warstwa autoryzacji - certyfikaty oraz CA
        III. Wymogi bezpieczeństwa
    c. Pytania

4) Przekazanie wyniku badania technicznego do systemu CEPiK 2.0
    a. Identyfikacja pojazdu zarejestrowanego lub przerejestrowanego - Rozpoczęcie badania technicznego
          I. Klucze identyfikacyjne i ich stosowanie
         II. Identyfikacja niejednoznaczności pojazdów
        III. Potweirdzenie wyboru pojazdu
    b. Weryfikacja danych pojazdu oraz danych dokumentu z danymi w systemie CEPiK 2.0 - naniesienie zmian
    c. Prerejestracja pojazdu - wprowadzenie danych podstawowych pojazdu dla systemu CEPiK 2.0
    d. Badanie techniczne, przekazanie wyniku badania technicznego oraz danych dodatkowych
    e. Zmiany wyników i anulowania badań technicznych
    f. Pytania

5) Przekazywanie danych SKP, informacji o diagnostach i ich uprawnieniach

6) Ważne terminy

7) Pytania i uwagi


 

 

 

W trakcie spotkania poruszono kwestie związane bezpośrednio z pracą SKP w kontekście połączenia z systemem CEPiK 2.0. 

Podstawowa i najważniejsza informacja dotyczy konieczności posiadania przez wszystkie stacje kontroli - stałego łącza internetowego. Dzięki temu będzie można pominąć uciążliwe wysyłanie plików XML z logowaniem się za pomocą witryny CEPiK. Powinno to usprawnić sam proces transmisji, uodpornić ją na błędy samej przeglądarki Mozilla Firefox jak i na kłopoty z maszyną wirtualną Java. 

Badanie techniczne będzie zaczynało się od wprowadzenia danych identyfikacyjnych pojazdu oraz wysłania odpowiedniego zapytanie do systemu CEPiK 2.0 przez aplikację SKP PRO. Po otrzymaniu informacji zwrotnej, diagnosta dokona ich porównawczej analizy z dokumentem rejestracyjnym pojazdu. W informacji zwrotnej znajdzie się cała historia badań pojazdu, w tym także informacje o ewentualnych badaniach zakończonych wynikiem negatywnym wraz z opisem usterek wykonanym przez diagnostę, który to badanie wykonał. Nasi Użytkownicy znają już tę opcję jako N-REJESTR, w którym przechowujemy informacje o badaniach zakończonych wynikiem negatywnym. Po zakończonym badaniu, informacja o nim zostanie bezzwłocznie przekazana do systemu CEPiK 2.0. Wstępne założenie przewiduje możliwość anulowania badania w dowolnym momencie na życzenie dysponenta pojazdu. Jednakże taka informacja również zostanie przesłana do systemu. W założeniu diagnosta powinien te czynności wykonać przed rozpoczęciem właściwego badania. Jednak codzienna praktyka pokazuje, że nie będzie to stosowane powszechnie ... Przewiduje się proces "prerejestracji" m.in. dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Szczegółowych rozwiązań w tym temacie na razie nie przedstawiono. Osobnym tematem było skategoryzowanie listy usterek. Aktualnie obowiązujące nie przewidują wielu konkretnych usterek jak również posiadają nieaktualne opisy (np. opis usterki dla badań dodatkowych 7.01 - dot. badania VAT - gdzie wskazuje się błędną podstawę prawną). Opisy dokonywane przez diagnostów będą systematyzowane i stopniowo wprowadzane do katalogu usterek. Przedmiotem dalszych ustaleń i konsultacji będą m.in:
- sposób zachowań w przypadku awarii łącza internetowego lub sieci energetycznej
- zakres danych odbieranych przez SKP z systemu CEPiK 2.0 (uniknięcie "pustych" zapytań o pojazd bez późniejszego śladu w rejestrze badań) 
- terminarz podłączania stacji do systemu CEPiK 2.0

Jeśli po otrzymaniu informacji zwrotnej z systemu CEPiK 2.0 okaże się, że dane nie są zgodne, wówczas uprawniony diagnosta ma mieć możliwość ich skorygowania. Na razie nie przedstawiono konkretnych informacji ani nawet założeń jak miałoby to przebiegać, aby uniemożliwić i wyeliminować ewentualne pomyłki. Wprowadzenie nowego systemu CEPiK 2.0 będzie się wiązało również ze zmianą autoryzacji i wprowadzeniem nowych kart kryptograficznych.

Nie podano konkretnych terminów wprowadzenia zmian, jednak cały proces musi zakończyć się do końca 2016 roku. Wstępnie termin ten jednak bardzo przyśpieszono. Zakończenie wprowadzania zmian przewidziano do końca I kwartału 2015 roku.

 


Link do najnowszych informacji o CEPiK 2.0