Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pojazdy bez tablic rejestracyjnych

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem oraz z pytaniem skierowanym do Ministerstwa Transprtu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie okresowego badania technicznego pojazdu przeprowadzanego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dodatkowego badania technicznego w sytuacji braku tablic rejestracyjnych.

Pismo w powyższej sprawie zostało wysłane do MTBiGM w dniu 21.11.2012 r.

 

Stanowisko w sprawie pojazdów bez tablic.

W nawiązaniu do przedstawionego stanowiska prosimy o udzielenia odpowiedzi na pytanie:
Czy diagności samochodowi zatrudnieni w stacjach kontroli pojazdów w przypadku przeprowadzania badania technicznego określonego w art. 81 ust 3 i art. 81 ust 11 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym mają obowiązek określania wyniku jako negatywny  w sytuacji braku tablic rejestracyjnych pojazdów niezarejestrowanych?