Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Szanowni Państwo,

Wszyscy, mimo wielu trudności, przebrnęliśmy przez etap dotyczący podłączenia stacji kontroli pojazdów do systemu CEPiK 2.0. Dokonane wdrożenie uzależnia wykonywanie niektórych procesów zgodnie np. z słownikami udostępnianymi przez MC/COI – żaden z producentów nie ma wpływu na ich zawartość. Oprócz wdrożenia systemu CEP, zmianie uległy również inne przepisy związane z pracą diagnostów samochodowych, o czym poczytać można na www.forumdiagnostow.pl . Szeroki zakres materiałów na ten temat zamieszczony jest na stronie www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl, jednak część zagadnień przedstawione będzie jedynie podczas seminariów szkoleniowych organizowanych przez SITK RP O/Krosno w marcu i kwietniu 2018 r. (harmonogram i tematyka zamieszczona jest na wymienionych stronach).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wdrożenie CEP wymusiło na diagnostach samochodowych wykonywanie badań technicznych, dla których nowych reguł postępowania nie określono, a muszą być przeprowadzane i dokumentowane tak, jak było przedstawiane w poprzednich latach na spotkaniach organizowanych przez SITK RP O/Krosno.

Ważnym elementem funkcjonowania każdej stacji kontroli pojazdów jest wybór programu zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo diagnoście samochodowemu. Działania podejmowane przez producenta programu SKP PRO firmę JaPa w zakresie poprawiania jego funkcjonalności przed i po wdrożeniu CEPiK 2.0 powodują, że użytkowany od 17 lat program SKP PRO stał się w końcu programem o najlepszych walorach użytkowych w swojej branży, który jako jedyny od wielu lat pozwala prowadzić dokumentację na stacjach kontroli pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2018 została zmieniona nazwa ulicy siedziby firmy „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki. W związku z dokonaną zmianą w dniu 29 stycznia 2018 r w CEIDG faktury są i będą wystawiane z nową nazwą ulicy. Korespondencję najlepiej wysyłać na skrytkę pocztową – szczegóły w załączniku.

Wszystkim dziękuję za okazaną cierpliwość i pomoc w związku z pracami integracyjnymi systemu CEPiK 2.0.


Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów szkoleniowych pod nazwą:

„Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów”

 

czytaj - Seminaria szkoleniowe 2018 r.


Komunikat MC dotyczący pracy Stacji Kontroli Pojazdów w sytuacji gdy SKP nadal nie uzyskała możliwości przekazywania danych do nowej CEP w trybie on-line

czytaj - CEPIK


Stacje Kontroli Pojazdów a niezgodności w danych - Komunikat MC

czytaj - CEPIK


Pismo do Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w sprawie wykonywania badań w trybie awaryjnym.

Problem związany z łączeniem się do CEP z użyciem kart ENCARD, który nie wynikał z programu SKP PRO po wielu trudach został zlokalizowany.

czytaj - CEPIK


Wykaz niektórych zmian w związku z nowelizacją przepisów związanych z przeprowadzaniem badań technicznych, które wchodzą w życie 13 listopada 2017 r.

Opracowanie obejmuje 12 stron i zawiera stosowne komentarze znowelizowanych przepisów w odniesieniu do pracy diagnosty samochodowego i funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - CEPIK


Informacja dla SKP w zakresie uzupełnienia danych, których SKP nie zdążyły przekazać do CEP 1.0.

czytaj - CEPIK


 

W dniu dzisiejszym tj. 10 listopada 2017 roku, zostały ogłoszone następujące rozporządzenia Ministra Cyfryzacji związane z wdrożeniem systemu CEPiK od dnia 13.11.2017 r. 

Ukazało się również pod poz. 2089 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, które wchodzi w życie w najbliższy poniedziałek tj. 13 listopada 2017 r.

czytaj - klubdiagnosty.pl


 

Wdrożenie CEPIK 2.0 - harmonogram dla stacji kontroli pojazdów na najbliższe dwa dni wraz z ramowym opisem ewolucji programu SKP PRO, wykonania aktualizacji, rozpoczęcia pracy w trybie awaryjnym, zmiany numeracji przeprowadzonych badań, wyszukiwania pojazdu i pre-rejestracji.

 

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r.

szczegóły - czytaj CEPIK


Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie CEPIK 2.0

czytaj - CEPIK