Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie tarczy antykryzysowej.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Zapraszamy do zapoznania się z petycją w sprawie urealnienia stawek przewidzianych w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zmianami) poprzez ich podwyższenie co najmniej o 100 % na skutek uwzględnienia m.in. ponad 15 letniej inflacji i innych składników wymienionych w petycji.

czytaj Petycję


KOMUNIKAT CEPIK:

od dnia 15 maja 2020 dotychczasowe serwery CEPIK przestaną funkcjonować i konieczne jest zaktualizowanie oprogramowania dla stacji kontroli. Nie dostosowanie się, może spowodować brak komunikacji z CEPIK po 15 maja br.

czytaj CEPIK


Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie uruchomionej usługi tymczasowego profilu zaufanego.

czytaj CEPIK


Objaśnienia podatkowe dotyczące wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności - zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.

czytaj Warto wiedzieć


Instrukcja krok po kroku dla stacji kontroli pojazdów dotycząca przekazywania sprawozdań poprzez ePUAP.

czytaj CEPIK


Serwis ePUAP - Jak założyć Profil Zaufany?

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. 

czytaj CEPIK


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przedstawionymi uczestnikom seminarium w styczniu i lutym 2020 r., w tym z petycją o zmianie cennika oraz z opracowaniem związanym z wyznaczaniem terminu, gdy termin przypada w sobotę.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Prezentacje materiałów z seminariów 2020


Opinia w sprawie wpisywania w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku przeprowadzenia badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Opinie prawne 2019


Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie cofnięcia  diagnoście samochodowemu uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów rozstrzygnięta na jego korzyść. Wynika z niej, że uniemożliwienie wyłączenia z obrotu prawnego błędnie wystawionego zaświadczenia i podjęcie decyzji o cofnięciu uprawnień diagnoście samochodowemu jest nadużyciem uprawnień ze strony Starosty (jego personelu).

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Decyzje SKO 2019