Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do odpowiedzi na pismo w sprawie aplikacji mobilnej TAXI.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Odpowiedź na pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji mobilnej TAXI. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Komunikat CEPIK  - możliwość elektronicznego zwrotu dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów.

czytaj CEPIK


Informacja Ministerstwa Infrastruktury w sprawie interpretacji przepisów odrośnie zakresu i rodzaju badania technicznego oraz pobranej opłaty za wykonanie badań technicznych pojazdu na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2020 r poz. 110 z późn. zm.) przeprowadzonego przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaleniem przez diagnostę cech nieuwzględnionych w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym.

 

Dostepne dla użytkowników zarejestrowanych i na www.forumdiagnostow.pl

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pismo do Prezesa Rady Ministrów wraz z odpowiedzią w sprawie poświadczenia TDT

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji mobilnej TAXI. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Zawiadomienie Ministra Infrastruktury z dnia 05 czerwca 2020 r. o sposobie załatwienia petycji z dnia 12.03.2020 dotyczącej urealnienia cen za badania techniczne pojazdów.

czytaj Zawiadomienie


Wprowadzamy zmiany w zakresie dostarczania faktur, kodów aktywacyjnych i zamawianych produktów. Wskazane jest też udostępnienie telefonów firmowych (komórkowych), by kurier mógł wysyłać powiadomienie o dostarczanych przesyłkach (data, sposób dostawy), które ze względu na swoje gabaryty wymagają korzystania z usług kurierskich. Prosimy wszystkich klientów o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Pobierz Oświadczenie


 

W dniu dzisiejszym wystapiły utrudnienia w nawiązaniu połączenia VPN za pośrednictwem aplikacji CISCO AnyConnect. KAŻDA stacja kontroli pojazdów korzystająca z Cisco AnyConnect musi wykonać aktualizację certyfikatów dostosowując się do zmienionych warunków.

czytaj CEPIK


Obowiązek przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych w formie elektronicznej

czytaj CEPIK