Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Odpowiedź na pismo w sprawie dostosowania możliwości programu SKP PRO do uwag zawartych w piśmie pokontrolnym w zakresie kwestionowania treści wyniku badania.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


CEPiK 2.0 - sprawozdanie ze spotkania grupy roboczej w MSW z udziałem przedstawiciela firmy Japa Software.

czytaj - Warto wiedzieć


Serdecznie zapraszamy na kolejny organizowany przez Nas cykl spotkań szkoleniowych.

Pismo oraz karta zgłoszeniowa z harmonogramem


Informacja w sprawie toczonego postępowania przez Prokuraturę związana z wykonaniem badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Wyrok WSA w Łodzi po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


MF o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

czytaj Broszurę informacyjną MF


Dnia 1 kwietnia 2014 wchodzi w życie ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe regulacje odnoszące się do zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych...

czytaj Opinię


"Strategia działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości, wypracowana przez grupę roboczą powołaną w przedmiotowej sprawie" - przedstawione opracowanie 22 tez jest wynikiem prac grupy roboczej powołanej w dniu 17 grudnia 2012 r.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka...

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Opinia w sprawie przeprowadzania badań technicznych pojazdów oznaczonych lub nie oznaczonych tablicami rejestracyjnymi. 

czytaj Opinię