Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Opinia w sprawie przeprowadzania badań technicznych pojazdów oznaczonych lub nie oznaczonych tablicami rejestracyjnymi. 

czytaj Opinię


Opinia w sprawie przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep.

czytaj Opinię


Pisma z Ministerstw z października 2013 r.

w sprawie badań pojazdów wyposażonych w instalację gazową 

- w sprawie pojazdów z adnotacją VAT.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Pismo oraz wniosek w sprawie waloryzacji i urealnienia cen oraz rozszerzenia katalogu o nowe pozycje w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.

 

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Pismo wysłane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie wyznaczania terminu badania technicznego...

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Wydawanie pozwoleń czasowych, w sytuacji braku wiedzy ze strony urzędników o stanie technicznym pojazdu.

czytaj Stanowisko


Opinia prawna z dnia 25 września 2013 r. dotycząca odpowiedzialności pracowników wydziału komnikacji w zakresie wydawania pozwoleń czasowych.

czytaj - Opinie prawne


Serdecznie zapraszamy na kolejny organizowany przez Nas cykl spotkań szkoleniowych. Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym roku zanim weszły w życie nowe przepisy (Dz.U.996/2012) Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz wielu uczestników poprzednich spotkań zapoznało się z naszymi materiałami (w tym z opiniami prawnymi) i zmieniło pogląd na niektóre sprawy związane z badaniami technicznymi pojazdów. W związku z powyższym, zachęcamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych, podczas których omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:...

Pismo oraz karta zgłoszeniowa z harmonogramem


Pismo wysłane do TDT w Warszawie odnośnie wyznaczania terminu 14 dni na pierwszej stronie zaświadczenia. 

czytaj pismo


Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w piśmie z dnia 18 lipca 2013 roku przedstawiło stanowisko w sprawie rejestracji sprowadzanych używanych pojazdów, niepodlegających rejestracji w państwie pochodzenia, w kontekście wprowadzenia w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym definicji nowego pojazdu.

czytaj Pismo MTBiGM