Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Kolejne uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw.

czytaj Uwagi


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi opiniami prawnymi w sprawie rejestracji pojazdów.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


W związku z przygotowywanym projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych zostały wysłane uwagi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

czytaj Uwagi


Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw.

czytaj Uwagi


Zapraszamy do zapoznania się z opiniami prawnymi  w sprawie wydawania zaswiadczeń oraz rejestracji pojazdów.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

- Pismo do KGP w sprawie dopuszczania do ruchu drogowego pojazdów bez ważnych badań technicznych.

- Wniosek w sprawie wyjaśnienia zagadnień dotyczących ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Opinia prawna z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie obniżania odpłatności wynikających z rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za badania techniczne.

czytaj - Opinie prawne


Łódzki organ nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w dniu 16 czerwca 2014 r. sporządził i rozesłał pismo w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które na badaniu technicznym nie posiadają tablic rejestracyjnych. 

czytaj - Wyjaśnianie spraw


PRAWOMOCNY WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

INFORMUJEMY, ŻE UPRAWOMOCNIŁ SIĘ WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Konkluzja wynikająca z naszej opinii, z którą zapoznał się Wojewódzki Sąd Administracyjny, przed wydaniem orzeczenia:

W przypadku przeprowadzenia badania technicznego określonego w art. 81 ust 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (jeżeli pojazd spełnia wymagania techniczne art. 66 ustawy), diagnosta samochodowy powinien określić wynik badania technicznego jako pozytywny w sytuacji braku tablic rejestracyjnych pojazdów niezarejestrowanych w Polsce oraz pojazdów niezarejestrowanych w Polsce doposażonych w tablice rejestracyjną np. z Niemiec.

Nasza opinia jednoznacznie wskazuje, że urzędnik rejestrujący pojazd sprowadzony z zagranicy NIE MA PRAWA wydać pozwolenia czasowego, nie znając stanu technicznego pojazdu, którego pozwolenie to dotyczy.

czytaj - Prawomocny wyrok

Pobierz pismo


Informujemy, że w 2013 roku zarówno Prokuratura Rejonowa w B. jak i Policja w B. miała możliwość przeprowadzenia konfrontacji dwóch opinii odnoszących się do pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Pierwsza opinia obciążała diagnostę (opinia TDT), druga wskazywała zaś, że diagnosta postąpił właściwie (opinia SITK RP O/Krosno).

Czy toczone postepowanie przeciwko diagnoście zostało umorzone?

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych, gdzie poznacie Państwo odpowiedź na to oraz wiele więcej pytań.