Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wywiad i prezentacja podczas III Kongresu Ekspertów Samochodowych

Podczas III Kongresu Ekspertów Samochodowych, który odbył się dnia 21 maja 2016 r. na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu, Krajowy Konsultant ds. Stacji Kontroli Pojazdów - Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej SITK RP inż. Artur Sałata omówił wniosek o zmianę karania diagnostów.

WYWIAD

OMÓWIENIE WNIOSKU

RELACJA po Kongresie - warsztat.pl


Podczas seminarium dodatkowo omówimy najnowsze najistotniejsze zmiany przepisów opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. poz.858/2016).

czytaj - Seminarium szkoleniowe lipiec 2016


Podjęliśmy decyzję o organizacji jeszcze jednego spotkania z powodu licznych telefonów w związku z pismem rozesłanym ze strony Ministerstwa Cyfryzacji Departamentu Ewidencji Państwowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium szkoleniowym, które odbędzie się w dniu 02.07.2016 r. na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu, organizowanym przy współudziale firm uczestniczących w posiedzeniach w Ministerstwie Cyfryzacji związanych z wdrożeniem CEPIK 2.0 - „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi oraz BPG Maxine Gawron z Toszka. W seminariach prelegentem będzie również Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej SITK RP - Krajowy Konsultant ds. Stacji Kontroli Pojazdów inż. Artur Sałata.

czytaj - Seminarium szkoleniowe lipiec 2016


Wniosek o zmianę art. 84 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszamy do zapoznania się z informacją odnoszącą się do zasad pobierania opłat w stacjach kontroli pojazdów w kontekście najnowszego stanowiska Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W związku z powyższym podczas zbliżających się seminariów szkoleniowych (w kwietniu i maju br.) dodatkowo omówimy kwestie związane z prawidłowym pobieraniem opłat przez podmioty prowadzące Stacje Kontroli Pojazdów.

czytaj - Informację w sprawie pobierania opłat

czytaj - Interpelacje poselskie


Z A P R A S Z A M Y

do wzięcia udziału w seminariach szkoleniowych w terminach wykazanych w karcie zgłoszeniowej, organizowanych przy współudziale firm uczestniczących w posiedzeniach w Ministerstwie Cyfryzacji związanych z wdrożeniem CEPIK 2.0 - „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi oraz BPG Maxine Gawron z Toszka. W seminariach prelegentem będzie również Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej SITK RP - Krajowy Konsultant ds. Stacji Kontroli Pojazdów inż. Artur Sałata.

czytaj - Seminaria szkoleniowe 2016


Najwyższa Izba Kontroli o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego - Informacja o wynikach kontroli

czytaj - CEPIK 


Opinia prawna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie kontrolowania stacji kontroli pojazdów.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Opinie prawne


Zapraszamy do zapoznania się z ogólnodostępną informacją, która związana jest z powołaną grupą "ad hoc" przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

czytaj www.klubdiagnosty.pl


Pismo skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy wraz z odpowiedzią.

czytaj - Wyjaśnianie spraw